donderdag 6 maart 2014

Het is maar goed dat Hillary goed oplet (NIET)...

Jaren geleden haalde de Duitse minister van justitie het in haar hoofd om (geheel terecht) George W. Bush op een of andere manier met Hitler in verband te brengen ("Bush will von seinen innenpolitischen Schwierigkeiten ablenken. Das ist eine beliebte Methode. Das hat auch Hitler schon gemacht." (Berliner Zeitung, 21.09.2002") Dat schoot Condoleezza Rice helemaal in het verkeerde keelsgat. Niet gehinderd door enig taalkundig inzicht uitte ze toen haar verontwaardiging door te beweren dat Bush en Hitler in één zin genoemd zouden zijn... Zoals ik toen al aantoonde had ze gewoon uit haar nek zitten "peneren" (ofschoon dat voor een vrouw al even moeilijk is als voor een rechtse politicus om eerlijk te zijn). Zie in dezen mijn artikel Goed lezen is ook een kunst, mevrouw Rice! van 24 september 2002.

Voor VerengdeStaatse politici gelden kennelijk niet dezelfde fatsoensnormen als voor andere mensen (indachtig de regel dat alle dieren gelijk zijn, maar sommige dieren gelijker, geniaal geformuleerd in George Orwell's Animal Farm) en daarom durft Hillary Clinton nu zonder blikken of blozen (van schaamrood zal deze vrouw beslist zoïzo nooit blozen!) te beweren dat Vladimir Putin' zich ten aanzien van Oekraïne gedraagt als Adolf Hitler in de jaren 1930 ten aanzien van Europa. Dit stelt zij omdat Putin' zegt op te komen voor de ethnische Russen (De Standaard van gisteren). Tja, misschien is Hillary aan het dementeren, maar het lijkt me vreemd dat ze zomaar ineens vergeten is dat de VS al vele decennia lang een oorlogspolitiek voert, waarbij de hele wereld ondergeschikt is aan de economische belangen van het Verengdestaatse grootkapitaal.

Daarbij blijft dat de Duitse minister Herta Däubler-Gmelin groot gelijk had (en heeft) met haar bewering. Je hoeft alleen maar te kijken naar de manier waarop de Nederlandse régimes van de afgelopen decennia de ene leugen aan de andere plakken om de Nederlandse arbeidersklasse uit te persen - en vervolgens tot electorale steun over te halen.

Geen opmerkingen: