donderdag 10 september 2020

Levensverwachting in Nederland toch niet zo vanzelfsprekend!

Eindelijk begint het nu toch ook op hogere niveaux door te dringen, zoals nu bij het Actuarieel Genootschap, op wiens prognoses de meeste Nederlandse pensioenfondsen zich baseren(*), dat de levensverwachting in Nederland minder hard zal stijgen dan de diverse Nederlandse régimes ons steeds hebben voorgehouden (zie het artikel Levensverwachting Nederlander loopt minder hard op dan verwacht in het Financieele Dagblad van gisteren). De pensioenleeftijd zou namelijk mee moeten stijgen met de levensverwachting van de bevolking. 

De SVB geeft nog geen informatie over de maximaal mogelijke verhoging, maar biedt wel de mogelijkheid om voor concrete gevallen de pensioengerechtigde leeftijd te berekenen aan de hand van de geboortedatum. Wikipedia geeft aan dat de wettelijke pensioenleeftijd in Nederland zou kunnen stijgen tot 71 jaar. Dat komt dus neer op een verwachte stijging van de levensverwachting sinds 2012 met 6 jaar. Dit kan alleen berekend zijn door geldwolven met een graaifilter in hun brillen.
Intussen heeft de Nederlandse Roverheid zich alweer verscheidene jaren rijkgegraaid door pas later te beginnen met de uitbetaling van de AOW, vermoedelijk op verzoek van haar vriendjes van Shell, Unilever, KLM en andere multinationals, waarvoor -zoals gebruikelijk- de arbeidersklasse wordt uitgeperst.


Ik had overigens zelf al over deze misleidende formulering van de Nederlandse Roverheid geschreven in artikelen uit 2017 (Hoezo "stijgende levensverwachting") en zelfs al in 2014 (Adolf Hitler verkneukelt zich...), dus niemand kan zeggen dat ik hier niet voor gewaarschuwd had!

Helaas, zéér helaas, verwacht ik ook nu niet dat het kiezersvolk hiermee rekening zal houden bij komende verkiezingen. Het is dat ik, tegen beter weten in, toch hoop dat 'men' op een gegeven moment toch zijn (M/V) verstand zal gaan gebruiken. Liefst voordat de door Karl Marx voorspelde «Verelendung» daadwerkelijk optreedt!(*) Zie hier het artikel van het Actuarieel Genootschap, waarin wordt verwezen naar de nieuwe Prognosetafel AG2020, die hier ook gedownload kan worden.

Geen opmerkingen: