vrijdag 18 september 2020

Heeft de VVD nu ook écht spijt van het liberalisme?

Uit de termen waarin  zich de voorbije dagen de VVD in de Algemene Beschouwingen uitdrukt, zou je de indruk kunnen krijgen dat deze club van Vieze Voze Dikdoeners ineens spijt heeft gekregen (¿het licht heeft gezien?) over de ontwikkelingen in de laatste decennia, zeg maar van het neoliberalisme, een extra onmenselijke vorm van het kapitalisme.

Ik zou er niet teveel op vertrouwen dat de VVD daadwerkelijk iets betreurt - nouja, misschien dat veel mensen nu pas, na lange jaren van uitkleding van de zorg door de diverse 'regeringen' (met name Balkenende en Rutte), met de neus op de rampzalige gevolgen daarvan gedrukt zijn. Ik heb althans nogniets gehoord van een collectieve zelfmoord van degenen die schuldig zijn geweest aan deze ontmenselijking van de maatschappij. Hieraan hebben zelfs zogenaamd linkse (PvdA en in zekere mate GroenLinks) en zogenaamd christelijke (CDA, SGP, en zelfs de ChristenUnie) politici meegewerkt. Nee, ik heb zelfs nog niets gelezen over financiële compensaties aan de slachtoffers van de grootgraai-acties van de laatste tientallen jaren.

Voorlopig is het allemaal nog niet meer dan de «Paroles, paroles» [woorden, woorden], de 'loze beloften' die Dalida in 1973 Alain Delon voor de voeten wierp.
Maar ook als het hierbij alleen een tactische "koerswijziging" betreft (zoals Thijs Broere het vandaag noemt in zijn column in Vrij Nederland), dan wijst dit toch op een ontwakend (?) bewustzijn van de kiesmassa's. En als zodanig zou het erg prettig zijn als de Nederlandse bevolking niet vergeet wat er de afgelopen maanden gebeurd is. Intussen heb ik ook bij de PvdA en bij het CDA al uitingen bespeurd die in eenzelfde richting lijken te wijzen.

Laten we in ieder geval, voor wat de "liberalen" betreft, wel beseffen dat je een vos die de passie [mooie woorden] preekt, niet (nooit!) moet vertrouwen.
Want wat bijvoorbeeld voor veel mensen een erg sociaal product was van de toenmalige liberalen, achter het "kinderwetje van [Samuel] Van Houten" uit 1874 -dat er uiteraard op den duur voor zorgde dat kinderen langer gevrijwaard waren van fabrieksarbeid, ongetwijfeld ook een andere gedachte gezeten moet hebben, namelijk dat er door de hoge kindersterfte in de fabrieken op den duur steeds minder kinderen en jongeren zouden overblijven als (extra-)goedkope arbeidskrachten en dat de bevolking zou verouderen, wat sociale gevolgen zou hebben, maar ook (en vooral?) dat de winsten voor de toenmalige kapitalisten drastisch zouden verminderen. Ik bedoel maar, dat liberale wetten (en woorden) met een sociaal klinkende inhoud uiteindelijk alleen besproken en uitgevoerd (konden) werden, omdat ze niet nadelig waren voor de liberale doelgroep!

Geen opmerkingen: