dinsdag 8 september 2020

Voet- en fietsgangers in Alphen aan den Rijn


In de tijd dat ik soms in Alphen aan den Rijn kom, zijn me daar diverse dingen opgevallen aan de voorzieningen voor voetgangers en fietsers, zoals:
  • fietsers hebben soms op rotondes wél, en soms geen voorrang (het gaat hier om rotondes in de bebouwde kom!);
  • zebrapaden zijn aangebracht op het autogedeelte van straten, maar lopen niet door op de fietspaden (soms zijn er trouwens ook gewoon geen zebrapaden!);
  • op veel plaatsen liggen er tweerichtingsfietspaden langs straten, terwijl soms aan de andere kant van de straat een eenrichtingsfietspad ligt;
  • ook op eenrichtingsfietspaden wordt hoe dan ook driftig in twee richtingen gefietst (wee je gebeente als je als voetganger een foutfietser in de weg loopt, dan is ten minste een woedende reactie je deel!);
  •  soms wordt een voetpad ineens omgetoverd tot fietspad (zie de foto rechtsboven, waarop ook te zien is hoe de zebrapaden zijn aangelegd - op de voorgrond ligt al een tweerichtingsfietspad). Het betreft (betrof) hier een voetpad (nu is het een "niet-verplicht fietspad" (zie de detailfoto hieronder). Veel fietsers (en dat zijn beslist niet allemaal schoolkinderen) komen als raketten tussen de kerk en het flatgebouw uit en stuiven direct -fietsend- via het zebrapad over naar de overkant om daar over een soortgelijk voetpad (dat nog niet omgetoverd is tot fietspad) door te rijden.
    Voetgangers is het geraden een stuk (500 meter?) om te lopen om op het voormalige fietspad (van -geschat- 100 meter) geen risico te lopen.
Ik heb zomaar enkele dingen genoemd, die me regelmatig opvallen. Er zijn ongetwijfeld nog meer vreemde zaken te constateren, maar ik ben niet in Alphen om verkeerskundig onderzoek te doen.

Pas enkele dagen geleden viel mijn kwartje, toen ik een artikel las op de website van Alphens.nl dat de fietspaden langs de Prins Bernhardlaan ook geschikt worden gemaakt voor tweerichtingsverkeer.

Kennelijk heeft de gemeente Alphen aan den Rijn geen zin om handhavend op te treden tegen foutfietsers (ook zonder de aanpassingen wordt door veel fietsers overigens structureel gereden op plaatsen waar dat niet is toegestaan). Om te voorkomen dat er klachten komen over niet-handhaven, wordt nu vermoedelijk de situatie zoveel mogelijk aangepast zodat er geen overtredingen meer begaan (kunnen) worden. Ik vraag me overigens af hoe ze de situatie aan willen passen bij stoplichten, die regelmatig door fietsers (maar soms ook door scootmobielen) "gemist" worden.
 
De opmerking in het artikel klinkt leuk dat "de situatie ter plaatse van het tunneltje hetzelfde blijft", zodat er dus alleen éénrichtingverkeer is toegestaan voor fietsers die vanaf de Albert Schweitzerbrug door het tunneltje gaan. Omdat er echter ook nu maar al te vaak fietsers van de verkeerde kant door het tunneltje rijden is het feit dat "de situatie [...] hetzelfde blijft" bepaald niet geruststellend. Er gebeuren nu al regelmatig ongelukken in dat tunneltje (mede omdat er een onoverzichtelijke bocht inzit), dus het lijkt mij sterk dat de situatie niet hetzelfde zal blijven, maar veeleer nog gevaarlijker zal worden!

Aanvulling (18.09.2020):  Intussen zijn de werkzaamheden rond de verdubbeling van het fietspad langs de Prins Bernhardlaan klaar. De fietsers mogen nu aan de ene kant in beide richtingen rijden, maar nu blijkt dat aan die kant het voetpad is verdwenen.
Dankzij het inzicht van de gemeente Alphen aan den Rijn hoeven de fietsers nu niet meer over te steken, maar...  nu moeten de voetgangers voor een -gemiddeld- korte afstand twee keer extra oversteken.
Al met al verandert er niet veel in Nederland: fietsers zijn al tientallen achtergesteld bij het gemotoriseerd verkeer en nu worden dus ook voetgangers omgeleid ten voordele van fietsers die niet bereid zijn zich aan verkeersregels te houden. Het langzaam verkeer wordt zo structureel veroordeeld om -relatief- de langste afstanden af te leggen.

Geen opmerkingen: