vrijdag 11 september 2020

Petitie van «Stop Wapenhandel»


 
Zie de site van «Stop Wapenhandel» waar je ook de betreffende petitie kunt (eigenlijk: moet!) tekenen, want:

          Geen cent voor moordtuig, en
          Maak het leger leger!

De volgende tekst heb ik overgenomen van voornoemde site:

 
Terwijl de media vol staan met berichten over de corona-pandemie, proberen lobbyisten van de wapenindustrie zoveel mogelijk overheidsgeld naar de wapensector toe te harken.

Brussel
In Brussel is een Europees Defensiefonds opgericht, waarmee bedrijven en onderzoeksinstituten nieuwe wapentechnologie willen ontwikkelen. Daarvoor is ruim 9 miljard euro begroot voor de periode 2021-2027. Zo wil de Europese Commissie de wapenindustrie in Europa versterken en een betere exportpositie geven.

Nederland
Ook in Nederland is de wapenindustrie hard aan het lobbyen. Op 20 april, midden in de lockdown, is een wet voor een Defensiematerieelbegrotingsfonds aangenomen. Daarin wordt voor een periode van 15 jaar geld gereserveerd voor wapenaankopen. Volgende regeringen kunnen dan niet meer beslissen dat dit geld eigenlijk anders besteed moet worden, bijvoorbeeld aan zorg of klimaatbeleid. Ook het parlement is met handen en voeten gebonden. Zo is de wapenindustrie gegarandeerd van afzet.

Veiligheid?
Terwijl niemand het verloop van de komende crisis kan voorspellen en het overheidsbudget zorgvuldig moet worden verdeeld, proberen wapenbedrijven voor te kruipen om bezuinigingen op hun sector te voorkomen. Juist nu een andere visie op veiligheid terrein wint. Veiligheid is voldoende gezondheidszorg. Veiligheid is een goed klimaatbeleid.
Er is nog niet besloten hoeveel geld er in het Nederlandse Defensiematerieel-begrotingsfonds komt. Daarover wordt bij de eerstkomende Rijksbegroting (Prinsjesdag) besloten.

Oproep
Grote sommen geld voor wapens is juist nu, in de onzekere situatie, onverantwoord. Wij roepen regering en politieke partijen op geen voorrang te geven aan de wapenindustrie. Leg geen geld vast in een Defensiematerieelbegrotingsfonds.
Steun de actie met een gift op NL11 TRIO 0390 407 380

Geen opmerkingen: