dinsdag 21 november 2017

Hoezo, "stijgende levensverwachting"

Veel gezeur over verder stijgende levensverwachting, maar wie gelooft in kotsnaam dat met de steeds minder betaalbare gezondheids- en andere zorg dat inderdaad het geval is? Nog afgezien van de mensen wier leven geacht wordt "voltooid" te zijn, en die mogelijk door alle propaganda bereid zijn zichzelf te laten euthaniseren?

En dan heb ik het nog niet over de ellende waarin steeds meer mensen terechtkomen, die nog langer zonder fatsoenlijke uitkering moeten rondkomen bij toenemende werkloosheid en bijv. hun zorgpremie niet meer kunnen betalen en daardoor steeds dieper in een schuldenspiraal terechtkomen? Alsof daar de jongeren niet "de dupe" zullen zijn, als ze hun oudere familieleden in leven proberen te houden?

Het probleem is niet de fictieve toename van de levensverwachting, maar het feit dat de Haagse Hufters op allerlei manieren het beschikbare geld over de balk gooien naar nuttelozen die kennelijk gerust voor Dagobert Duck mogen spelen van het geld van de arbeiders, daarbij geholpen (tengevolge van slechte voorlichting en gemanipuleerd nieuws) door de stemmers die hun "democratische" rechten bij verkiezingen verspillen...

Geen opmerkingen: