dinsdag 28 november 2017

Catalonië (14) - FC Barcelona (Barça) en de Catalaanse onafhankelijkheid

Een groep leden en volgers van FC Barcelona hebben besloten een Commitée ter Verdediging van de Republiek (CDR) op te richten, omdat zij denken dat het "nodig is om actieruimte te creëren voor de democratie, voor de vrijheid en voor onze [de Catalaanse] instellingen", en in die zin hebben ze aangekondigd dat "wij erg spoedig onze eerste acties zullen communiceren". (Zie PerCatealunya.cat.)

Dit hebben ze gemeld in een communiqué, waarin ze uiteenzetten dat dit CDR zal zijn "een ruimte voor mobilisatie, opgebouwd vanuit de in onze club ingebouwde pluraliteit en steunend op de waarden die zo diep geworteld zijn in FC Barcelona; een ruimte om te werken aan alles waarin we geloven en dat niet gescheiden kan worden van ons leven als Barcelonisten".

De initiatiefnemers hebben uitgelegd dat het gaat om een open ruimte en daarom nodigen ze "elke groep, vriendenclub, platform, lid van de club of uit de omgeving van de club of uit het land uit, met het doel om dit CDR te versterken en te voorzien van een ruggegraat, parallel aan de institutionele actie van de Club als eenheid, de democratische burgerziel, betrokkene bij de Catalaniteit van FC Barcelona".

Geen opmerkingen: