donderdag 29 juli 2010

Een les voor het Nederlandse volk!


Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat het "toch" geen zin heeft om te protesteren tegen maatregelen van de Nederlandse "overheid" of die van de Europese Unie. En inderdaad, als iedereen lekker niks doet, gebeurt er niks. Dat het echter wel degelijk zin heeft om zelf de touwtjes in handen te nemen, bewijst het onderstaande filmpje van Youtube.

Ter verduidelijking van de gebeurtenissen van het filmpje, wijs ik er volledigheidshalve nog op dat veel Nederlandse overheids- en andere instanties een leeuw in het wapen hebben staan. De leeuw vertegenwoordigt dan ook, net als in het filmpje de overheid. De andere partij in het filmpje bestaat uit een enorme kudde buffels (het volk), die echter altijd gehoord hebben dat leeuwen zo sterk zijn dat er niets tegen te beginnen is (net zoals Nederlanders bang zijn voor de zogenaamde "overheid"). Als de leeuwen dan ook op de buffels afrennen, nemen deze van schrik de poten. De leeuwen slagen er echter in een buffelkalf te grijpen en willen dat oppeuzelen. Ook dat doet maar al te zeer denken aan de Nederlandse "overheid", die zich het liefst vergrijpt aan de zwaksten in de maatschappij (de zieken, de bejaarden, arbeidsongeschikten, werklozen - en niet te vergeten de immigranten).
Toch was de vangst van het buffelkalf door de leeuwen uiteindelijk de druppel die de buffels wakker schudde. Ze kwamen in groten getale terug, zij het nog steeds bangig, en vielen de leeuwen aan. Zie bijvoorbeeld hoe een minister op de hoorns genomen wordt en in een baan om de aarde wordt geslingerd. De leeuwen kunnen eigenlijk niet goed geloven dat de buffels niet bang meer zijn voor hen, maar zien uiteindelijk toch ook in dat ze maar beter weg kunnen sluipen. Het is te hopen (dat is helaas niet meer te zien op het filmpje) dat de buffels nu geleerd hebben, dat ze samen elke onderdrukker de baas kunnen.


Dit is wat de Nederlandse bevolking (en die van talloze andere landen, binnen en buiten de Europese Unie) moet doen, in navolging van de buffels uit dit filmpje. De "overheid" belagen en die uiteindelijk naar huis sturen, als ze geen rekening willen houden met de belangen van het volk. 

Tenslotte is de "overheid" er voor de bevolking (het Latijnse woord "minister" betekent niet voor niets "dienaar"!- zie nevenstaande stukje uit mijn Schoolwoordenboek Latijn-Nederlandsch, Sneek, jaar onbekend), en niet de bevolking voor de "overheid" of voor de zakkenvullers van het kapitalistische bedrijfsleven. De Griekse bevolking heeft het allang begrepen, nu de rest van de wereld nog.

Geen opmerkingen: