zaterdag 10 juli 2010

Griekenland is overal! - Grote demonstratie op 17 juli, in Amsterdam

Niet onze crisis! Wij gaan niet betalen! Griekenland is overal!
Demonstratie in solidariteit met de mensen in Griekenland
en tegen de crisismaatregelen in Nederland en de rest van Europa.
zaterdag 17 juli 14.00 Spui, Amsterdam


Nu de Griekse overheid het startsein heeft gegeven, worden door alle EU-regeringen ultra-neoliberale maatregelen opgelegd. 30 Miljard euro bezuinigingen in Griekenland, 29 miljard in Nederland, 45 miljard in Frankrijk, 80 miljard in Duitsland…. lonen worden verminderd, ontslagregelingen afgeschaft, goed onderwijs en gezondheidszorg worden een privilege van de rijken en publieke voorzieningen worden geprivatiseerd.

Zij vertellen ons dat deze bezuinigingen noodzakelijk zijn om de grootschalige staatsschulden en begrotingstekorten te verhelpen. Ze vertellen ons niet dat deze schulden en tekorten het gevolg zijn van het uitkopen van de banken door de regeringen. Ze vertellen ons ook niet dat ze met deze bezuinigingsmaatregelen de werklozen, arbeiders en studenten willen laten betalen voor de financiële steun aan de banken.
Zij vertellen ons dat de crisis-ingrepen nodig zijn om middelen te creëren voor het redden van de euro. Ze vertellen ons niet dat het hulppakket van 750 miljard euro voor Griekenland – met een 5,5% woekerrente – en de andere “zwakke” economieën in de Eurozone noch een “blanco cheque” is voor de mensen in Griekenland noch een hulp-missie voor Europa is.

Ze vertellen ons niet dat het geld van dit hulppakket linea recta naar de kredietverstrekkers van Griekenland, Spanje, Portugal en Italië gaat. Dit zijn de banken en internationale speculanten die na vorig jaar nog “gered” zijn met het geld van de belastingbetalers en hiermee begonnen te speculeren om winst te maken op een mogelijk bankroet van landen en de ellende van miljoenen burgers. Zoals Karl Otto Pöhl, de vorige directeur van de Duitse Bundesbank, vertelde: “[...]waar dit werkelijk om ging – (het ging) namelijk (om) het redden van de banken en rijke Grieken” (der Spiegel, 17/05/2010). Deze “gift” aan de banken en speculanten zal worden betaald door de Griekse burgers – de arme Grieken – doormiddel van een verlies van inkomen en stijgende lasten. En ook de rest van Europese bevolking zal hier aan meebetalen doormiddel van een nog grotere staatsschuld en het tegemoet zien van ‘crisismaatregelen’ om een dergelijke “Griekse ramp” te kunnen vermijden.

Zij vertellen ons dat we de verslechtering van onze levensstandaard door de crisismaatregelen moeten accepteren, of zelfs dat deze onze schuld zijn. Ze vertellen ons ook dat de stakingen en demonstraties in Zuid Europa de economieën van deze landen en de stabiliteit van de euro nog verder bedreigen. Ze vertellen ons echter niet dat de honderdduizenden Griekse, Spaanse en Portugese mensen die de straat op gaan tegen deze ongekende neoliberale aanval strijden voor hun recht op werk, inkomen, pensioen, onderwijs en gezondheidszorg en niet om niet-bestaande luxe privileges te beschermen zoals de media ons doet geloven.

Wij roepen ‘Griekenland is overal’, ook hier! De strijd van de Griekse bevolking tegen de crisismaatregelen van de EU en IMF vraagt om onze solidariteit! Het gaat niet alleen over hen ‘daar, in het zuiden’ maar ook over ons hier in Nederland. Ongeacht wat voor regering er gevormd zal worden in de komende weken – puur rechts of ‘paars plus’ – werkelozen, werkenden en studenten -veelal met een flexbaantje- zullen een vermindering van de werkloosheidsuitkeringen en zorg-subsidies tegemoet zien, net als afschaffing van ontslagregelingen en een verhoging van kosten voor onderwijs en de gezondheidszorg. Werkeloos en werkend Nederland zal 29 miljard euro moeten ophoesten zodat ABN-AMRO de 30 miljard financiële steun die het vorig jaar kreeg kan houden….

De strijd van de Griekse bevolking tegen de crisismaatregelen van de EU en het IMF is onze strijd. Het is een strijd voor een samenleving die wordt bepaald door de behoeften van mensen en niet door de belangen van banken. Het is een strijd voor een samenleving met een goede levensstandaard voor iedereen – arbeiders, studenten, werklozen en gepensioneerden. Een strijd voor een transparante samenleving met inspraak voor iedereen op zaken die hen aangaan. Een strijd voor een samenleving met gratis onderwijs en gezondheidszorg, voor gelijke kansen en zonder armoede en ongelijkheid.
E-Mail: griekenlandisoveral@live.nl

English translation / Polskie tłumaczenie - Traducción al castellano

Zie in dit verband ook mijn artikelen:
Eerst Griekenland, dan Portugal, Spanje... en de rest van de EU... (van 7 mei dit jaar)
Zoals we gisteren (eh... enkele dagen geleden) al zeiden (van 13 mei dit jaar)

Geen opmerkingen: