vrijdag 30 maart 2012

In Spanje is het al net zo erg als in Nederland

En uiteraard zijn er ook wel de nodige overeenkomsten: Spanje wordt geterroriseerd door het postfastische régime van Mariano Rajoy (van de Franco-erfgenamen van de Partido Popular), terwijl Nederland zucht onder het protofascistische régime dat formeel onder leiding staat van nep-liberaal Mark Rutte, maar in werkelijkheid naar de pijpen danst van de protofascist Geert Wilders.

Net als in Nederland wordt ook de Spaanse bevolking (die de laatste jaren overigens al veel meer voor de kiezen heeft gekregen dan de Nederlandse) getroffen door allerlei bezuinigingen en prijsverhogingen, terwijl ook in Spanje de hoofdschuldigen (bankiers en andere neoliberale nuttelozen) ontzien worden. Met bevolking bedoel ik in Spanje (net als in Nederland) de overgrote meerderheid van de inwoners, die met hard werk een dun belegde boterham bij elkaar kan verdienen, en niet degenen die hun handen alleen uit hun zakken halen om hun geld te tellen.


Gisteren hadden de Spaanse vakbonden een algemene staking georganiseerd, en bij demonstraties ter gelegenheid daarvan waren volgens de organisatoren meer dan 10 miljoen mensen op komen dagen - ofschoon het régime beweert dat er maar nauwelijks 800.000 mensen op de been waren gekomen.
De schatting van het régime is lachwekkend, want alleen in Barcelona moeten al tussen 800.000 en 900.000 deelnemers geweest zijn, en dat kan ook niet anders, want de hele Paseig de Gràcia in het centrum was geblokkeerd (zie video bij La Vanguardia van gisteren).
De Catalaanse regering gaat een plan voorbereiden om "stadsguerilla" te kunnen bestrijden - kennelijk begrijpt men daar dat dit nog maar het begin is van het verzet tegen de uitbuitingsplannen van het régime Rajoy (en uiteraard van de neoliberale mafia).

De -eveneens postfascistische- presidente van de (autonome) Madrileense gemeenschap, Esperanza Aguirre, beschuldigt de vakbonden ervan "anti-vaderlandslievend" te zijn, omdat ze van Spanje een nieuw Griekenland willen maken. (Público, vandaag).

Het is natuurlijk mogelijk dat Aguirre denkt dat de slachtoffers van de crisis de leugens van de klassevijand geloven, en het is zelfs mogelijk dat ze zelf zo dom is dat ze haar eigen verzinsels gelooft (op de foto bij het artikel in Público kijkt ze niet zo snugger uit haar ogen), maar wat ze zegt is uiteraard klinkklare onzin.

De trojka van de Europese Commissie, de ECB (Europese Centrale Bank) en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) is druk bezig Griekenland te plunderen, net zoals Ierland, Portugal, Italië en Spanje. En over enkele jaren beginnen ze ook met de rest van de Europese Unie, of althans met de landen die zich bekeerd hebben tot de Euro (zoals, tegen de wil van het volk in, Nederland), want het einddoel kan alleen maar zijn een grote milieu-vernietigende productie-machine, die aan het draaien wordt gehouden door arbeiders die net genoeg loon krijgen om niet te verhongeren.

Misschien komt het zelfs nog eens ooit zo ver dat het slaafse Nederlandse volk massaal de straat opgaat, om de verantwoordelijke politici met pek en veren door de straten te dragen. Laat het snel gebeuren, voordat we allemaal uitgeroeid zijn...

Geen opmerkingen: