zondag 30 oktober 2005

Slachtoffers van het regeringsbeleid

Zoals ik al eerder heb aangegeven (zie o.a. mijn stukje Minus-terie mede-verantwoordelijk voor doden? van afgelopen vrijdag) is het Nederlandse regime in ieder geval indirect verantwoordelijk voor de gevallen slachtoffers van de brand in het gevangeniscomplex op Schiphol. Op de eerste plaats natuurlijk door het onmenselijke (en onchristelijke - dat zou voor dit schijnheilige regime toch een aansporing moeten zijn om zich anders op te stellen) beleid jegens mensen die alleen maar een menswaardig leven willen, maar ook door -wat ik eerder noemde- de minimalistische bewaking.

Naar is gebleken (Trouw van gisteren) werden de 350 gevangenen ten tijde van de brand bewaakt door slechts één bewaker en twee uitzendkrachten. De vraag naar de directe verantwoordelijkheid voor de ramp wordt daardoor wel steeds moeilijker te beantwoorden: het is immers een bekend gegeven dat de mislukte vis die voor minus-ter van financiën speelt zich maar één taak gesteld heeft: zoveel mogelijk geld binnen te harken en zo min mogelijk geld uit te geven...
Samen met Donner, die kennelijk liever dode dan gevluchte illegalen heeft (hij zal dat hopelijk niet letterlijk gewenst hebben, maar zijn ideeën hebben dit effect wel gehad) en Verdonk (die Nederland zoveel mogelijk wil vrijwaren van buitenlanders, ook al formuleert ze het anders), zijn dat er al drie die een stevige tik op hun vingers verdienen - natuurlijk samen met opperhoofd Balk, die formeel de baas is en dus de hoofdverantwoordelijkheid draagt.


Geen opmerkingen: