vrijdag 14 oktober 2005

Schijnheiligheid in het Land der Braafheid

De FCC (Federal Communications Commission) was vroeger een club die zich bezig hield met het toezicht houden op het technische gebruik van de ether. Zij bepaalde met hoeveel zendvermogen bepaalde zenders mochten uitzenden (om te voorkomen dat andere zenders te veel storing zouden ondervinden) en hield in het algemeen bij waar allemaal radio- en TV-zenders zaten. Vrij nuttig werk dus!

Aangezien de Verenigdestaatse overheid de laatste jaren zijn uiterste best doet om nog braver te zijn dan hun god (die volgens mij heus wel "Godverdomme!" roept als hij op zijn vinger timmert - ook al zou dat een praktisch onuitvoerbare situatie opleveren), mag er tegenwoordig op de radio niet meer gevloekt worden en een woord als 'fucking' (dat volgens mij in de VS nog vaker gebruikt wordt dan het lidwoord 'the') levert al gauw een pittige boete op.

Om vooral maar duidelijk te maken dat de FCC haar taak heel erg serieus opneemt, heeft zij nu een speciale website geopend, waarop uitvoerig wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder 'obsceen, onbetamelijk en profaan' taalgebruik, hoe je klachten kunt indienen en wat er met de klachten gedaan wordt.

Het vreemde is dat alles in dit brave land zo onevenwichtig is. Je mag het woord 'neuken' niet gebruiken, maar het regime mag rustig de hele bevolking verneuken. Sterker nog, het is geen enkel probleem wanneer voor het handhaven van de kolossale winsten van de olieboeren in Texas een land aangevallen wordt en een aanzienlijk deel van de bevolking wordt uitgemoord.

Die mensen moeten toch wel een erg rare god hebben, die niet wil dat plastische taal gebruikt wordt, maar die er geen enkel probleem mee heeft wanneer mensen (die volgens het christelijke sprookjesboek toch door deze god geschapen zijn) worden uitgemoord en misbruikt.

Toegegeven, de VS heeft bij deze onrechtmatige oorlog de enthousiaste hulp gekregen van het Nederlandse regime van Balk & Zalm, maar dat is tenslotte een even schijnheilig en leugenachtig stelletje als die lui in de VS...

Geen opmerkingen: