maandag 24 oktober 2005

WAO-keuringen stoppen

Enkele dagen geleden maakte ik al meldingen van de stichting CORV die de WAO-keuringen wil terugdraaien (WAO-ers tegen UWV en/of Nederlandse Staat op 19 dezer). Vandaag staat er in Trouw een artikel waarin verwezen wordt naar een (uitgelekt) intern UWV-rapport, waaruit blijkt dat verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zich erover beklagen dat ze hun werk niet professioneel kunnen doen, 'omdat de herkeuringen vooral tot doel hebben bij zoveel mogelijk WAO-ers de uitkering te verlagen of te stoppen'.

De SP heeft al eerder gevraagd om stopzetting van de keuringen, en ook CDA en PvdA twijfelen nu of de beloofde zorgvuldigheid en 'menselijke maat' bij de herkeuringen wel worden waargemaakt.

Minus-ter De Geus van a-sociale zaken heeft altijd ontkend dat er signalen waren van artsen die problemen hadden met de herkeuringen. Dat geeft echter alleen aan dat hij niet goed op de hoogte is, want bijv. in de Tribune, het maandblad van de SP zijn daarover al diverse artikelen gepubliceerd, compleet met interviews.

Geen opmerkingen: