woensdag 19 oktober 2005

Pechkont - Draaikont-66

Jaja, komt die Pechtold een keertje eerlijk uit de hoek en verwijt hij de leden van het Balkenkabinetje dat ze paniek zaaien met al hun alarmistische verhalen over terrorisme en terreurdreiging en wordt hij er door Balk weer terug ingetrapt. Dat is natuurlijk wel erg, maar van Balk hadden we niets anders verwacht: die lult zoveel over normen en waarden dat hij ervan overtuigd is dat hij er zich dan niet meer aan hoeft te houden.

Wat wél erg is, is dat die Pechvogel zijn verontschuldigingen aanbiedt! Als hij nog geen lid was van die club, hadden ze hem wel erelid mogen maken van Draaikont-66 (afgekort D66).

Geen opmerkingen: