zaterdag 22 oktober 2005

Hoe slim is het CBS? Of: hoe zit het nu met de werkloosheid?

De afgelopen dagen wordt er in diverse bladen voorzichtig juichend geciteerd uit het persbericht dat het CBS afgelopen donderdag 20 oktober heeft gepubliceerd. Hierin werd gemeld dat de werkloosheid in het 'derde kwartaal van 2005' praktisch even hoog was als in de 'periode juni-augustus 2005'.

Vermoedelijk zijn de statistici die dit berekend hebben nog jong en hebben ze in recente jaren 'modern onderwijs' genoten. Wat zeggen namelijk hun cijfers? Of, hoe significant zijn ze?

Het derde kwartaal van 2005 bestrijkt de maanden juli-september en, zoals iedereen die goed opgelet heeft op school, valt dat kwartaal voor 2/3 samen met de periode juni-augustus. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de twee vermelde perioden niet erg verschillende resultaten opleveren.

Persoonlijk vind ik een ander gegeven veel belangrijker. Namelijk dat Nederland verleden jaar binnen de EU het land was met de sterkste daling van de werkgelegenheid (0,5%), terwijl in de EU de werkgelegenheid in 2004 gemiddeld met 0,6% toenam (NRC/Handelsblad van 19 oktober 2005), hetgeen voor Nederland een relatieve daling van de werkgelegenheid van 1,1% opleverde. Voorwaar niets om trots op te zijn!

Geen opmerkingen: