zondag 9 oktober 2005

Kapitalistische kapitaalvernietiging

De afgelopen decennia is er in Nederland veel werk gemaakt van kinderopvang. Hiervoor werd steeds meer buiten- en naschoolse opvang gecreëerd, waarbij speciale ruimten werden ingericht, zodat kinderen buiten schooltijd konden worden opgevangen in een huiskamer-achtige sfeer, onder begeleiding van professionele krachten.

Juist in de laatste jaren, waarin de economie in Nederland met rasse schreden terug aan het hollen is naar de situatie in de jaren 1930, voor een groot gedeelte door het OLIEDOMME beleid van de kliek van Balk & Zwam met hun gecombineerde tunnelvisie, worden alleen maar meer plannetjes bedacht om de armoede te bevorderen. Zoals Jan Marijnissen enkele weken geleden in Den Haag al memoreerde: er is vooruitgang in Nederland, want het aantal voedselbanken stijgt razend snel...

Balk denkt te weten dat armen meer kansen hebben op de eeuwige zaligheid ná het leven op het ondermaanse (sorry voor gewone mensen: dit is een woord dat wordt gebruikt voor de aarde, met name in bepaalde kringen, die ons aardse leven zien als een voorbereiding voor een tijdloze tijd van ongekend geluk, dat zou bestaan uit het oneindig aanschouwen van degene die verantwoordelijk is voor alle ellende die we tijdens dit leven moeten ondergaan: hun god).
Hij heeft er dan ook geen enkele moeite mee om ons te laten uitbuiten door de neoliberale (kapitalistische) patsers, die met de hulp van de EU hun uiterste best doen om de slavernij weer in te voeren (die patsers hebben wel begrepen dat al dat geneuzel over een eeuwige zaligheid toch maar bullshit is, en prefereren een leuk leven op aarde). Balk vindt het niet erg dat die lui de eeuwige zaligheid ontlopen. Hij heeft zelf met zijn eeuwige gelieg en gemanipuleer kennelijk ook niet zo'n hoge verwachtingen van dat 'hiernamaals'.

Zalm is zo mogelijk nog beperkter: hij heeft ooit onthouden dat een begrotingstekort slecht is en omdat analytisch denken hem klaarblijkelijk niet gegund is, concentreert hij zich dan ook slechts op dat ene.

Het Nederlandse regime, dat zich in navolging van Balk & Zalm inspant om drastisch te snoeien in de loonkosten in Nederland en te bezuinigen op uitkeringen, is intussen een nieuwe richting ingeslagen: diegenen die aangewezen blijven op een bijstandsuitkering moeten nu maar als dwangarbeiders worden ingezet, zogenaamd "met behoud van uitkering", maar in werkelijkheid met een minimaal voorwaardelijk inkomen op plaatsen waar in een normale samenleving mensen met een volwaardig inkomen zouden moeten werken. Deze uitbuiting bestaat al lang (voorleesmoeders, klaar-overs en andere soorten vrijwilligerswerk), maar was tot op heden nog overgelaten aan het eigen initiatief van de uitkeringsgerechtigde.

In het kader van dat streven hebben ze nu bedacht dat scholen voortaan van 's morgens vroeg tot 's avonds kinderen moeten opvangen. Door de desastreuze gevolgen van hun economisch wanbeleid zijn er steeds meer gezinnen waar beide partners moeten werken om het hoofd boven water te houden. De behoefte aan kinderopvang is daardoor steeds groter geworden, en om die reden heeft het regime (volgens het kapitalistische principe van vraag en aanbod) de kinderopvang dan ook navenant duurder en gecompliceerder gemaakt. Inmiddels is het zelfs in Den Haag al doorgedrongen dat dit systeem niet werkt en nu heeft een van hun denktankjes dus het plan bedacht dat gewone scholen de problemen maar moeten gaan oplossen.

Er is nog niet veel duidelijk over de financiering van dit bedenksel, maar het zit er uiteraard dik in dat de scholen deze verplichting op hun bord geschoven krijgen, zonder dat er een adequate vergoeding tegenover staat.

Eén ding hebben ze in Den Haag inmiddels al wel bedacht: professionele begeleiding voor de getroffen kinderen is niet nodig, die kan best gebeuren door bijstandsgerechtigden. Die moeten dit maar doen om iets terug te doen voor hun net-niet-verhonger uitkering. Dat veel van deze mensen niet gekwalificeerd zijn voor dit werk (en dat er zelfs heel wat engers tussen kan zitten: aan Dutroux was tenslotte ook niet te zien wat voor iemand het is) is daarbij voor de Balkenclub niet van belang.
Dat de aldus (niet) begeleide jeugd daardoor in de toekomst voor nog wel meer problemen zal zorgen dan er nu al zijn, telt uiteraard ook niet mee.
En dat er misschien kinderen misbruikt zullen worden (dat gebeurt zelf al teveel door 'gekwalificeerden'), dat is waarschijnlijk nog niet eens opgekomen in de god-overgoten hersencellen van Balk & zijn kornuiten.


Helaas, we kunnen veel zeggen van deze club, maar niet dat ze niks doen. Deden ze dat maar. Met een beetje pech daveren ze nog anderhalf jaar door op hun alles-verpletterende rampenpad. Misschien hebben ze tegen die tijd - met behulp van Dom66 - het kiesrecht ook nog afgeschaft en blijven ze gewoon zitten tot in lengte van dagen - of totdat Nederland door bezuinigingen op het onderhoud van de dijken, net als New Orleans, weggespoeld is.

Geen opmerkingen: