vrijdag 22 mei 2020

Heeft Willem-Alexander een strafblad?

Min of meer toevallig kwam ik in een oude Stentor (van 27 april 2017) een stukje tegen, waarin verwezen werd naar een auto-ongeluk van Willem A., blijkens hetwelk hij met een snelheid van 65 km/uur (op een plaats waar een maximumsnelheid gold van 50 km/uur) in 1988 in een sloot was gereden. De politie bood hem daarbij een schikkingsvoorstel aan van ƒ 300,00. Op grond daarvan zou hij dus -naar ik me meen te herinneren- een strafblad gekregen moeten hebben. Zou dat misschien voor blauwbloedigen binnen de normale termijn verjaard zijn - of aangepast, net zoals de regeltjes aangepast werden toen Máxima een vleeshandelaar had aangereden (zie hierover o.a. de NRC van 25 october 2001 en Trouw van 3 juli 2003)?

In een artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 24 mei 1988 (waarvan het origineel helaas niet meer te vinden is, maar wel een scan van Digibron, "De digitale schatkamer van christelijk Nederland") werd nog vermeld dat de politie ook nog de auto van Willem A. onderzocht had (om na te gaan of de remmen in orde waren), maar helaas is niet vermeld of gecontroleerd was of er wellicht sprake was van alcoholmisbruik - gezien de bijnaam van Willem A. had me dat niet overbodig geleken... Of is dat wel gedaan, maar is het resultaat van dat onderzoek op mysterieuze wijze verdwenen?

Geen opmerkingen: