zondag 3 mei 2020

Link tussen Covid-19 en 5G?!

Nee, het lijkt me volstrekt absurd om te denken dat het in onze wereld mogelijk zou zijn om een (menselijk of dierlijk) virus te verspreiden via een zendmast. In de tijd van Star Trek zou het waarschijnlijk wel mogelijk zijn geweest, maar die wereld ligt nog een paar eeuwen verder in de toekomst.

Desondanks is er wel degelijk een gemeenschappelijke factor voor de Corona-crisis en 5G. Zonder het neoliberalisme zou de situatie in Nederland en de Europese Unie heel anders geweest zijn, want dan zou de 'economie' zeker geen groter belang hebben gehad dan het welzijn van de bevolking.

Rutte (ik noem wel met name Rutte, maar uiteraard spreekt hij ook namens degenen die met hem de beslissingen nemen) doet wel zijn best om bij elk Corona-praatje op de TV niet alleen de gevolgen voor de Nederlandse economie te benadrukken Daarom staat hij ook elke keer wel eventjes stil bij de inwoners van het land die onder een risicogroep vallen. Daarnaast betuigt hij ook regelmatigjes zijn respect voor de mensen die zich in de zorg inzetten voor de ouderen, maar daar blijft het dan ook bij, want hij laat deze mensen nog steeds doorploeteren zonder adequate bescherming: het is duidelijk dat deze mensen (voor de Nederlandse economie) minder belangrijk zijn dan de mensen die in IC-bedden liggen. Regelmatig wordt duidelijk gemaakt dat het voor veel ouderen dodelijk zou kunnen zijn op de IC opgenomen en behandeld te worden - waarbij we kunnen concluderen dat het minder erg zou zijn als ouderen het niet overleven dan mensen die een IC-opname (misschien) wel aan kunnen, en die dus nog van belang zouden kunnen zijn voor de Nederlandse economie.

Ook bij 5G speelt eenzelfde overweging. Het is nog weliswaar niet duidelijk en onweerspreekbaar aangetoond dat 5G ongevaarlijk is, maar dit systeem is van heel groot belang voor de economie, want voor het IoT (het Internet of Things, een nieuwe term voor een wereld waarin alles met het Internet verbonden is: van de ijskast tot aan de centrale verwarming, van bewakingscamera's tot -bij wijze van spreken- de kattenbak, die ons een waarschuwing geeft op onze telefoon dat hij ververst moet worden) en voor zelfstandig rijdende auto's kunnen we daar niet langer op wachten. Niet dat we dat na al die millennia zonder nu perse nodig hebben, maar... op die manier kunnen veel goederen zonder menselijke tussenkomst bezorgd worden - denk aan postbezorgers. Ook op vakkenvullers en caissières in supermarkten kan dan bezuinigd worden, en aan zorgmedewerkers, waar mensen ook verzorgd kunnen worden door robots - een soort omgekeerde kamekotsies (of hoe die nephonden dan ook heten).

In het verleden heb ik al diverse artikelen gewijd aan de risico's van de voorgangers van 5G, en om doublures te voorkomen, noem ik er daarvan maar gemakshalve enkele:

UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog? (15.09.2006);
UMTS (vervolg) - Of: hoe we belazerd worden door 'onze' regering (16.09.2006);
Cijfermatige belazerij (27.09.2006);
Geld telt, mensen niet! (14.10.2006);
Weer halve waarheid verabsoluteerd (09.11.2006);
De GSM/UMTS-mafia kan weer rustig slapen (08.12.2006);
UMTS nog steeds niet bewezen veilig (13.01.2007);
Toch bang voor schadeclaims? (23.06.2007);
"UMTS-straling" ver onder "blootstellingslimiet" (01.08.2007);
Wordt er in Den Haag dan toch nog gedacht? (29.08.2007) en
Wat nu, Nederlandse overheid? (10.09.2007).

Geen opmerkingen: