maandag 11 september 2006

Geheime kerkers [gastkolom]

Het schijnt dat er niet alleen geen massavernietigingswapens waren in Irak (en u herinnert zich allemaal hoe de oorlog begonnen is en om welke redenen), en nu heeft bovendien onze "bevriende", herkozen, president van Amerika, het bestaan van geheime kerkers van de CIA in het buitenland toegegeven.

En wat gebeurt er vervolgens op internationaal vlak? Nou eh... niks, zoals altijd. Want, wat kunnen we tegen de almachtige Bush zeggen, die bovendien - zoals hij zelf volhoudt - direct contact heeft met de Allerhoogste?

We hoeven ons niet ongerust te maken, nietwaar? Deze detentiecentra, die door de rest van de wereld "kerkers" genoemd worden, zijn alleen bestemd voor het ondervragen van terroristen en om ervoor te zorgen dat ze geen aanslagen meer zullen plegen zoals op 9/11. Bovendien was het, volgens de president, nodig deze terroristen over te brengen naar een omgeving waar ze door experts (en niet door wrede politie-agenten zonder scrupules, zoals wij, die de officiële versies van de yankees niet geloven, menen). Zo zouden ze uitleg geven en boeten voor hun terroristische acties.

Bovendien, zo verklaarde Bush (bij een toespraak in het Witte Huis in het bijzijn van familieleden van de slachtoffers van de aanslagen op 9/11) dat ze er daar slechts een klein aantal geïnterneerd hadden (om niet te zeggen opgesloten, gevangen, geketend, want dat doet veel meer denken aan de harde realiteit dan aan een Hollywoodse "happy ending"). En die zaten daar omdat "De belangrijkste bron van informatie over de plannen van de terroristen en over hun schuilplaatsen de terroristen zelf zijn". Wat een nieuws, vindt u niet? Bent u gerust na die uitleg? Vindt u dat voldoende?

Het lijkt in ieder geval dat Bush en het volk dat hem herkozen dat wél vindt. Die zijn daar tevreden mee. Er hoeft geen verdere uitleg gegeven te worden, omdat niemand er ooit om zal vragen. Het maakt allemaal niets uit dat er geen massavernietigingswapens waren, terwijl ze over en over dure eden zwoeren dat ze er wel waren; terwijl ze foto's toonden waarop ze te zien waren. Het maakt niets uit dat tot afgelopen woensdag de Amerikaanse regering officieel niet erkende dat de geheime kerkers, waarover The Washington Post een jaar geleden al schreef, wel degelijk gestonden. Kerkers, waarin (en dat wordt niet gezegd) de mensenrechten verkracht worden (waarom zouden de gevangenen anders zo ver weggebracht worden?).

Bush weigert details te geven over de ondervraagtechnieken in de CIA-gevangenissen en verklaart dat ze wel hard zijn, maar niet als martelingen beschouwd kunnen worden. En wij moeten dat maar geloven (net zoals dat van Irak). Ja lezers: het maakt hen allemaal niets uit want wij, de rest van de wereld, blijven alles wat ze doen maar goedvinden (althans tot op heden).

En het is nodig dat u weet (en misschien begrijpt u het beter als u zich dat visueel kunt voorstellen) dat de "geheime" kerkers van de CIA beslist meer lijken op de gevangenis uit de film «Midnight Express» van Alan Parker dan op de ultramoderne gevangenissen in Nederland.

En sommige mensen zullen nu zeggen: Hoe dan ook, het zijn kerkers. Ja, dat is waar. Maar als u de film van Alan Parker gezien hebt, begrijpt u waarom de kerkers uit die film, de "geheime" kerkers van de CIA en alle gevangenissen en kerkers die niet voldoen aan de minimale eisen van de vier Conventies van Genève uit 1949 en de twee aanvullende protocols uit 1977 (de belangrijkste steunpilaren van de mensenrechten) op internationaal niveau gesloten en ontmanteld moeten worden. We mogen niet toestaan dat iemand, om welke reden dan ook, onder onmenselijke condities in kerkers opgesloten wordt.

Het maakt geen verschil of daarin personen zitten opgesloten als Khalid Sheik Mohammed, die wordt beschouwd als de nummer drie van de terroristische groep Al Q'aida voordat hij in 2003 in Pakistan gevangen werd genomen; Ramzi Binalshibh, die wordt verondersteld plannen gehad te hebben om ook aan de aanslagen op 9/11 deel te nemen; of Abu Zubaydah, waarvan gedacht wordt dat hij contact had met Osama Bin Laden voordat hij in maart 2002 in Pakistan gevangen werd genomen.

Het maakt geen verschil. Dit soort kerkers mag niet bestaan; en de straffeloosheid van de Amerikaanse president evenmin.


Cristina Caramés Espada (columniste bij de Diario de Ferrol), met toestemming vertaald en opgenomen.

Geen opmerkingen: