woensdag 13 september 2006

PvdA-geflikflooi

Het is niet de eerste keer dat ik verwijs naar het gelonk van de PvdA naar het CDA. Voor mij is het volslagen duidelijk dat de PvdA het liefst na de komende verkiezingen een coalitie aangaat met het CDA.

Ook Job Cohen (PvdA-burgemeester van Amsterdam) draagt zijn steentje bij in een ingezonden brief in Trouw van gisteren, waarin hij niet mis te verstaan stelt: "Als religie in de samenleving van de 21ste eeuw een politieke factor is [d.w.z. als het CDA een belangrijke rol speelt in de politiek - Dwarslezer], dan moet de sociaal-democratie een relatie met de religie aangaan."

Bovendien suggereert hij voorzichtig dat alleen religie kan zorgen voor een betere wereld:
"De werkelijk dnamische kracht van religie kan alleen maar worden begrepen als we inzien dat religies aan hun gelovigen een perspectief bieden op een rechtvaardige of rechtvaardigere samenleving. Wanneer samenlevingen dat perspectief niet op andere wijze meer kunnen bieden, ligt het voor de hand dat religies terrein winnen. [...] De zoektocht naar een rechtvaardige samenleving zou juist het punt kunnen zijn waarop gelovigen en seculieren elkaar de hand kunnen reiken."

1 opmerking:

Anoniem zei

Religie zal nooit tot wereldvrede kunnen leiden: daarvoor zijn er te veel religies, waarvan de diverse aanhangers elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Elke religie is immers de enige ware. Dat religie een politieke factor is mogen we dus wel zeer betreuren.

Mijn (overleden) vader, half joods en opgegroeid in een joodse wijk, ergerde zich aan dhr. Cohen: hij noemde hem een "varkensjood".
Ik begreep de uitspraak niet, maar hij bedoelde een jood die van alle walletjes eet als het hem goed uitkomt en daarbij de joodse religieuze voorschriften aan de laars lapt. Bij de ene gelegenheid een stemmig keppeltje op, bij een andere gelegenheid varkensvlees nuttigen.

Overigens lees ik strikt genomen in het citaat niets verkeerds; niet meer dan een soort neutraal-wetenschappelijk aandoende stellingname. Daarom is hij dan ook een gewaardeerd politicus.

Had hij met "de dynamische kracht van religie" eerder de Islam dan het Christendom (CDA) in gedachten? Dat lijkt me door zijn achtergrond iets aannemelijker.

ideetje voor postbus 51 reclame:
"Religie maakt meer kapot dan je lief is"