zondag 10 september 2006

Nu komt het zoet - maar voor wie?

De kabinetten-Balkenende I, II en III hebben vier jaar lang bezuinigd. De sociale zekerheid bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en vervroegd uittreden, is afgebroken. Tegelijkertijd werden vele tienduizenden mensen op straat gezet. Vanwege de concurrentieslag of omdat het bedrijf wel winst maakt, maar nog niet genoeg. Allemaal om 'Nederland er weer bovenop te helpen', om de 'welvaartsstaat overeind' te houden.

Vorig jaar boekten de grote Nederlandse beursfondsen inderdaad een koerswinst van gemiddeld 25%. Zoet, maar voor wie? De koopkracht van de werkende mensen is er jaar na jaar op achteruit gegaan. Maar nu, aldus de regering met het oog op de verkiezingen, nu komt het 'zoet'.

Al in april werd € 1,2 miljard lastenverlichting aangekondigd. (Ter vergelijking: de winst van Shell in de eerste drie maanden van 2006 bedroeg € 4,82 miljard). Ongeveer een half miljard euro gaat naar verlaging van de winstbelasting voor bedrijven. Die is dan dankzij Balkenende c.s. in een paar jaar gedaald van 34,5% naar 25%. Zoet, maar voor wie?

Een ongeveer even groot bedrag zou uitgetrokken worden voor verlaging van de WW-premies. Sigaar uit eigen doos. We hebben jarenlang te hoge premies betaald, omdat de grote reserves van de WW-fondsen meetelden om het begrotingstekort voor het zicht van de Europese unie onder de 3% te houden. Dit jaar wordt de WW nog verder verslechterd. De werkers gaan 1 procentpunt minder premie betalen - gemiddeld € 120 per jaar, terwijl volgens de uitkeringsinstantie UWV de premie meer dan gehalveerd zou kunnen worden. Dat zou twee tot drie maal zoveel opleveren. Overigens zullen de bedrijven ook een gedeelte van dit half miljard opstrijken, omdat ook hun deel van de premie wordt verlaagd.

Verder wordt de kinderbijslag verhoogd met maar liefst € 3 per maand en krijgen mensen met een nabestaandenuitkering er € 9,66 per maand bij, bruto wel te verstaan.

Maar het zoet is nog niet op! Behalve een slordige € 100 miljoen om de bezuinigingen op de kinderopvang een klein beetje te repareren, trekt het kabinet maar liefst € 431 miljoen extra uit voor verpleeghuizen. Op papier, want te verdelen over vijf jaar en in het eerste jaar slechts € 63 miljoen. En dan mag je je afvragen, hoe dit zich nu verhoudt met de miljardenbezuinigingen op de gezondheidszorg, die zowel CDA als VVD in hun verkiezingsprogramma's hebben staan.


Met toestemming overgenomen uit de Rode Morgen N° 8 (augustus 2006). Kijk voor meer informatie of voor een gratis proefabonnement op de website van de Rode Morgen.

Geen opmerkingen: