woensdag 13 september 2006

Oorlogspropaganda van De Hoop Scheffer

de Volkskrant meldt vandaag dat volgens NAVO-opperhoofd Jaap de Opschepper "Operatie Medusa" in het zuiden van Afghanistan goed verloopt. Volgens Japie is "twee derde van de operatie [...] achter de rug". Hij geeft ook aan dat er sinds het begin van de gevechten (ik neem aan van die Operatie Medusa) "al vijfhonderd Taliban-strijders gedood" zijn, maar dat wordt dan weer ontkend door de Taliban. Waarschijnlijk hebben de Taliban wel gelijk, want het lijkt me sterk dat de soldaatjes bij elke neergeschoten Afghaaan weten of het een Taliban was of niet.

De opmerkingen van Jaap doen me sterk denken aan de berichtgeving van de Duitse radio (en de gelijkgeschakelde Nederlandse pers) tegen het einde van de Tweede Oorlog. Enkele voorbeelden:

Het Nationale Dagblad meldt op 30 december 1944 in een artikel met de titel ZWARE GEVECHTEN IN BELGISCH-LUXEMBURGSCHE GEBIED en met als ondertitel Opmarsch in Ardennen blijft vorderen uit de mond van het 'opperbevel der weermacht': "[...] Herhaalde Amerikaansche ontlastingsaanvallen ten Zuid-Westen en Zuiden van Bastogne en aan de Sauer in Luxemburg konden tegenover onzen afweer niet doordringen." en "In geheel Midden-Italië was de gevechtsactiviteit gisteren gering. Britsche aanvallen ten Noord-Oosten van Faenza mislukten voor onze stellingen." en "Troepen van het leger, de Waffen-SS en Letlandsche SS-vrijwilligersformaties sloegen de overal weer met krachtigen steun van artillerie en tanks aanvallende Sovjet-divisies in harde, maar succesvolle gevechten af en vernietigden opnieuw talrijke vijandelijke tanks."

In een redactioneel artikel van dezelfde krant (ondertekend met "Zws." heet het: "[...] Militair en politiek leidde het jaar 1944 den strijd om een nieuwe wereld tot een crisis, waaruit in het nieuwe jaar het hoogtepunt zal ontstaan, dat ons reeds nu zegevierend wenkt. Dat hoogtepunt omvat ook het lot van ons volk en daarom kunnen wij héénzien over het vreeselijke offer, dat 1944 van ons vroeg."

En ook de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 januari 1945 gaf blijk van hetzelfde blinde optimisme. Zo wordt Rijksmaarschalk Göring geciteerd: "Een jaar van harde beproevingen en uiterst zware offers ligt achter ons. Het is echter het jaar der volharding gebleken. Onze roemrijke weermacht heeft den algemeenen aanval op de grenzen van Duitschland afgeslagen. Thans, bij de wisseling des jaars, staat zij aan het Westelijke front weer in den aanval. [...] De nieuwe wapens der weermacht hebben den vijand reeds thans aanzienlijke schade toegebracht en zijn nu reeds voor den tegenstander een zware belasting gebleken."

En de in dezelfde krant gepubliceerde "Dagorder tot de weermacht" van het Hoofdkwartier van deen Führer, met de titel "De strijd zal wellicht nog harder worden, maar heeft zijn hoogtepunt overschreden" schetst het volgende beeld voor het nieuwe jaar: "1945 zal van ons het uiterste eischen aan moed en krachtdadigheid, maar het zal ook tevens het jaar zijn van een historischen ommekeer. De met ons marcheerende soldaten der verbonden Europeesche regeeringen en volken vormen kiemcellen voor den wederopbouw van een continent, dat ons gemeenschappelijk vaderland is, [...]."

Geen opmerkingen: