donderdag 21 september 2006

Geld verspillen - specialiteit van VVD & Co.

VVD-wethouder Robert Blom (van Alphen aan den Rijn) schaamt zich voor de voedselbank in zijn gemeente. Daarom gaat de gemeente € 25.000 besteden aan een onderzoek om te achterhalen waarom er in die gemeente een voedselbank is. Voorjaar volgend jaar zou de voedselbank overbodig moeten zijn. (Metro vandaag)

Zomaar enkele gedachten:
- Waarom schaamt Blom zich niet voor het bestaan van armoede in zijn gemeente? Of gaat hij ervan uit dat voedselbanken niks met armoede te maken hebben?

- Waarom gaat Alphen aan den Rijn op eigen houtje een onderzoek uitvoeren voor € 25.000? Met dat geld zou veel armoede gelenigd kunnen worden! Nog afgezien van de vraag naar het nut van dit onderzoek, is het mij niet duidelijk waarom de gemeente een eigen onderzoek nodig heeft (misschien een echtgenote of een zoon of dochter met een noodlijdend onderzoekbureau?) Gezien de conclusie van Zalm (op 29 december 2005 in het Algemeen Dagblad) dat armoede relatief is, zou je mogen veronderstellen dat die conclusie gebaseerd is op een onderzoek. En als er dan toch nog absoluut noodzakelijk een nieuw onderzoek moet worden uitgevoerd, komt het mij voor dat het handiger is als alle gemeenten met een voedselbank één gezamenlijk onderzoek laten uitvoeren.

- Vooral echter: wanneer Blom ervan uitgaat dat voorjaar 2007 de voedselbank overbodig zou moeten zijn, kan het niet anders dan dat hij al voorvoelt dat de club van Balk & Zalm na de verkiezingen van 22 november niet terugkomt. Gezien de hele en halve leugens en onwaarheden en de valse beloften van het huidige régime is het duidelijk dat de situatie voor de minima niet beter wordt, zolang er geen kundige regering is aangetreden.

Als deze Blom zo nodig meer wil weten over (het waarom van) de voedselbank in Alphen, dan zou hij misschien gewoon eens kunnen gaan praten met de Voedselbank - en dan kan hij die € 25.000 meteen meenemen en aan de voedselbank schenken. Daar zullen ze er beslist een betere bestemming voor kunnen bedenken!

Geen opmerkingen: