zaterdag 9 september 2006

Blokkade van Libanon

De Verenigde Naties moeten er door middel van een blokkade voor zorgen dat er geen wapens naar Libanon gesmokkeld kunnen worden. Intussen wordt er natuurlijk niets gedaan aan de kolossale hoeveelheden wapens die Israel volkomen "legaal" uit de VS en van andere medeplichtige régimes krijgt.

Het doet me allemaal een beetje heel erg veel denken aan de Spaanse Burgeroorlog. Toen had de Volkerenbond (de nog slappere voorganger van de Verenigde Naties) onder druk van het fascistische Italië en het nationaalsocialistische Duitsland beslist dat de strijdende partijen niet van buitenaf gesteund mochten worden. Die blokkade was zeer efficiënt, vooraf met betrekking tot de wettige Spaanse regering. Groot-Brittannië en Frankrijk (ofschoon de socialistische premier Léon Blum eigenlijk wel steun had willen bieden) hadden geen zin om ruzie te krijgen met Hitler en Mussoline (die aan de kant stonden van Franco, die in Spanje in opstand was gekomen tegen de democratisch gekozen regering) en zorgden er wel voor dat de Spaanse regering geen wapens kreeg.
Helaas konden de Britten niet alles in de gaten houden, en daarom kon het natuurlijk (wel eens) voorkomen dat Franco wel grote hoeveelheden wapens en moderne vliegtuigen kreeg van Duitsland en Italië. Uiteindelijk kreeg de Spaanse regering alleen steun van de Sovjet Unie, maar door de paranoïde houding van Stalin en de communisten werd die steun uiterst inefficiënt gebruikt. Hoe dat afliep weten we inmiddels: een gruwelijke dictatuur van 40 jaar, totdat de oorlogsmisdadiger Franco in zijn ziekbed stierf, omringd door de beste artsen van Spanje (Hitler had tenminste nog het fatsoen om ten onder te gaan aan zijn schoftenstreken).


Hoe het in Libanon (en niet te vergeten Palestina) afloopt durf ik me niet af te vragen, maar een goed gevoel daarover heb ik voorlopig niet...

Geen opmerkingen: