dinsdag 19 september 2006

Voorstel voor controleerbare stemmachines

De afgelopen weken heb ik al diverse malen geschreven over onduidelijke aspecten van stemcomputers (door sommigen nog ten onrechte stemmachines genoemd).

Ik ga er weliswaar niet bij voorbaat van uit dat politici zelfs de uitslag van verkiezingen zouden willen vervalsen (het is hier nog geen Florida of Mexico), maar desondanks is het gebruik van stemcomputers toch een achteruitgang voor wat betreft democratische controleerbaarheid. In het Brabantse dorpje Zeeland hebben enkele maanden geleden gemeenteraadsverkiezingen tot een dusdanig vreemd resultaat geleid dat een strafrechtelijk onderzoek ingesteld is. Dat zou er toch op kunnen wijzen dat fraude niet zonder meer uit te sluiten is.

Bij het ouderwetse stembiljet was het hele proces door wie dan ook te controleren (van de lege stembussen voordat ze 's ochtend verzegeld worden tot het moment waarop de zegels verbroken worden en tijdens het tellen van de stemmen).
Bij stemcomputers is op geen enkele manier te controleren wat er met je stem gebeurt. Het enige wat je in feite kunt controleren is dat er een totaaltelling uit de computer rolt en dat die centraal goed verwerkt wordt. Je zou er van uit moeten kunnen gaan dat de gebruikte software betrouwbaar is, maar iedereen die wel eens met computers werkt weet dat die op de gekste momenten stoppen of je gegevens verhaspelen. Dat is al vervelend wanneer je met een werkstuk voor school bezit bent, maar het is dramatisch wanneer zo'n falende computer verantwoordelijk is voor het democratisch verloop van verkiezingen.

Vandaag wees iemand me op een voorstel van de afdeling Dordrecht van de SP om stemmen met stemcomputers controleerbaar te maken. Het voorstel biedt een afdoende oplossing voor de controleerbaarheid van verkiezingen, die bestaat uit bonnetjes waarop o.a. de naam van de gekozen kandidaat wordt afgedrukt na het stemmen. Als de naam op het bonnetje overeenkomt met de keuze van de stemmer, wordt het bonnetje in een opslagstembus gedeponeerd, zodat in geval van nood (kapotte computer, twijfel over de uitslag) teruggevallen kan worden op de bonnetjes (in andere teksten wordt de Engelse term "paper trail" gebruikt).

Klik hier voor de volledige tekst van het voorstel.

Geen opmerkingen: