maandag 11 september 2006

9/11 - complot of niet; of toch wel?

Terwijl ik zit te kijken naar de documentaire «Loose Change, 2nd Edition» op Nederland 3, wil ik toch vast stevige kritiek uitoefenen op het inmiddels afgelopen programma Zembla, waarin enkele punten uit «Loose Change» werden besproken en misschien onderuit gehaald (ofschoon een explosievenexpert toch overtuigd bevestigde dat Toren 7 gecontroleerd neergehaald is en toch ook wel toegegeven werd dat er diverse zaken onduidelijk waren), maar veel meer punten niet werden besproken.

De teneur van de Zembla-uitzending (althans zo kwam het allemaal op mij over) was dat er wel wat meer duidelijkheid had mogen zijn van de kant van de Verenigdestaatse overheid, maar dat de complotdenkers stevig overdrijven.

Toch werden in Zembla veel dingen niet uitgezocht - of althans in de uitzending besproken - die wel degelijk nader onderzoek verdienen:
 • Waarom stortten de Twin Towers met de snelheid van een vrije val in, terwijl de explosievenexpert aangaf dat wat de documentairemakers aanzagen voor explosies in het geval brekende bouten en afknappende stalen balken waren, die niet bestand waren tegen het gewicht van de massa die er van boven op kwam rusten. Dit breken en afknappen moet beslist de val geremd hebben.

 • Waarom stortten de torens volstrekt rechtstandig in? Vaak lukt het niet eens gecontroleerde instortingen zo perfect uit te voeren. In dit geval was er echter geen sprake van een evenwichtige, zorgvuldig geplande sloop.

 • Volgens studenten van de TU in Delft zou de in het Pentagon gevlogen Boeing wel degelijk door het ontstane gat gevlogen kunnen zijn, zodat de suggestie van een kruisraket onzin is. Er wordt echter niets gezegd over het feit dat er nergens iets gevonden (of althans gebleken) is van bagage van de passagiers die in het vliegtuig gezeten zouden hebben?

 • Waarom wordt niet ingegaan op de opmerkingen dat ramen vlak naast het gat nog intact zijn?

 • Het gat aan de andere kant van het Pentagon wordt evenmin besproken. Waarschijnlijk konden de TU-studenten niet bedenken hoe de zachte neus van het vliegtuig zich door muren geboord zou kunnen hebben en hebben ze er dus maar niks over gezegd. Volgens sommige anti-complotters was het betreffende gat later gemaakt ten behoeve van reddingswerkzaamheden, maar waarom zijn de randen dan zwart geblakerd?

 • Waarom wordt niet ingegaan of de vreemde situatie, dat het vliegtuig verdampt zou zijn door de hitte, terwijl DNA-experts wel in staat zouden zijn geweest om de identiteit van 184 van de 189 slachtoffers vast te stellen? Het lijkt mij dat menselijke lichamen eerder verbranden of verdampen dan staal. Gaat het wel om vliegtuigpassagiers? Of hebben ze Pentagon-werknemers 'geïdentificeerd', wier DNA al ooit eerder geregistreerd was?

 • Wat is overigens die kist (of wat dan ook), die geheimzinnig onder een blauw zeil werd weggedragen?

 • Waarom wordt niet gereageerd op het ontbreken van bagage en passagiers bij het in Shanksville (Pennsylvania) 'neergestorte vliegtuig' en de mysterieuze landing van vlucht 93 in Cleveland (Ohio).

 • Wat was er aan de hand met twee vliegtuigen die op 11 september 2001 niet eens ingeroosterd waren? Of met de twee van de vier vliegtuigen, die nog steeds "valid" (geldig), zijn, terwijl de twee andere "destroyed" (vernietigd) zijn volgens de FAA (Federal Aviation Association, de federale instantie voor de luchtvaart)?

 • En trouwens: hoe zit het met die telefoongesprekken uit vliegtuigen? Nu, in 2006, worden er speciale satellieten gelanceerd om ervoor te zorgen dat er vanuit vliegtuigen getelefoneerd kan worden! En toch zouden vanaf grote hoogte telefoongesprekken gevoerd zijn van soms meer dan 10 minuten...

 • Nog zo'n verdachte zaak: waarom werd het puin van het WTC zo razendsnel weggevoerd? Elk gemiddeld schoolkind, ook in Nederland, weet (dankzij de TV-serie CSI), dat bij een misdrijf alles, letterlijk álles, grondig onderzocht en geanalyseerd moet worden. Je zou verwachten dat de Verenigdestaatse overheid dat toch ook wel zou moeten weten. Ik kan niet ontkomen aan het idee dat hier gehandeld is zoals moordenaars het doen, die zorgvuldig alle sporen van hun moord (bijvoorbeeld kledingstukken met bloedspatten) verbranden of anders laten verdwijnen
Wat Zembla ook wil ontkrachten en hoezeer de media ook proberen de complotdenkers belachelijk te maken, er zijn héél veel zaken die niet verklaard worden door de officiële versie van de Verenigdestaatse overheid. Het is duidelijk dat het régime van Bush & kornuiten geen antwoord heeft (of liever: de waarheid niet wil zeggen). Ik kan me tenminste niet voorstellen dat de twijfels, ook onder de kiezers in de VS, in het belang is van de Republikeinse partij.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik ben het eens dat Zembla geen schoonheidsprijs wint. Maar in ieder geval hebben we hiermee een houvast. WTC 7 en de voorkennis mag even goed uitgekauwd worden. Daarnaast moeten de punten die niet zijn onderzocht ook weer behandeld worden. Iedere keer dat dit in de media komt wordt de "beweging" groter. We mogen onszelf hiervoor ook wel op de schouder kloppen! Hiermee is misschien nog niets bereikt, maar dat er helemaal niets gebeurt is ook niet het geval.

Brendan