woensdag 29 augustus 2007

Het Zwolse repeteer-orakel spreekt weer

Meldde ik afgelopen vrijdag nog dat Wouter ter Heide (uit Zwolle) in Spits en Metro liet weten dat "de grote maatschappelijke problemen (armoede, milieuvervuiling, terrorisme en zo meer) partijpolitiek noch economisch van aard zijn en daarom om een andere aanpak vragen", gisteren meldde hij dat "de grote maatschappelijke problemen (armoede, milieuvervuiling, terrorisme en zo meer) partijpolitiek noch economisch van aard zijn en zodoende om een aanpak vragen die het partijpolitieke en economische denken overstijgt!"

Verleden week gebruikte Wouter zijn wijsheid om het voorstel voor een terugkeer van de PvdA naar links van Pronk neer te sabelen (zie mijn artikel Pronk is heus zo gek nog niet!), gisteren meende hij met zijn citaat uit eigen werk Jacques Monasch uit te schakelen. Jacques Monasch, voor mensen die bijv. net van vacantie thuisgekomen zijn, heeft het initiatief genomen tot de actie Rooie Veren - eveneens met de bedoeling de PvdA weer terug te brengen naar haar uitgangspunten.

Gezien de beperktheid van de argumentatie van Wouter ter Heide zal het hem zwaar vallen om tijdens de door hem voorgestelde Brede Maatschappelijke Discussie overeind te blijven, zelfs al staat hij alleen maar tegenover de politiek door de wol geverfde Pronk en Monasch.

Zie voor meer informatie over de ideeën van Jan Pronk in NRC van 20 augustus en over Rooie Veren de site: www.rooieveren.nl.

Geen opmerkingen: