maandag 20 augustus 2007

Nederlandse leger uit Afghanistan!


Iedereen met een normale intelligentie wist al vooraf dat de NAVO in Afghanistan alleen maar meer ellende zou veroorzaken, zowel voor de plaatselijke bevolking als voor de soldaten zelf. De Balkenkabinetten wisten dat niet (zeiden ze althans, maar intussen zijn er diverse leden van de Balkenbende die toegeven dat ze het wel degelijk wisten).

Het zou me niets verbazen als ze ondanks alle ellende die -alle censuur ten spijt (ingebedde journalisten e.d.)- tot ons doordringt toch binnenkort zullen beslissen de 'missie' te verlengen. Niet omdat ze het zelf zo graag willen of zo nodig vinden (ze hebben daar waarschijnlijk niet eens een eigen mening over), maar omdat George Boef en zijn boevenmaatje Jaap de Op-Schepper van de NAVO dit belangrijk vinden.


Binnenkort wordt in Den Haag gedebatteerd over de verlenging van het Nederlandse oorlogsavontuur. De precieze datum daarvan is nog niet bekend, maar het is dringend nodig dat we tijdens dat debat laten horen hoe wij erover denken. Houd daarom voor de juiste datum de site van
Stop de Oorlog in de gaten; je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ik vind overigens het huidige gebruik van het woord 'missie' wel verhelderend. Vroeger werd ons wijsgemaakt dat RK missionarissen op 'missie' gingen om arme negertjes aan het eeuwige geluk te helpen (bij niet-katholieken heette dat 'zending') en en passant plakten ze daarbij dan ook nog wel eens een pleistertje en leerden ze de arme zwartjes lezen en schrijven, waardoor het uiteindelijke doel (het machtsstreven van het Vaticaan en de diverse andere clubs) verdoezeld werd. Tegenwoordig is het duidelijk dat het bij een 'missie' alleen om macht gaat.

Geen opmerkingen: