donderdag 13 juni 2002

Is Nederland wel beschaafd?

Vandaag ook in het Noord-Hollands Dagblad weer reden te over om te twijfelen aan het sociale denkvermogen van Nederlanders:

Terwijl de "rijke landen" bar weinig belangstelling tonen voor een conferentie over honger in de wereld, laten veehouders melk weglopen omdat ze niet genoeg betaald krijgen, en is een school in Bloemendaal helemaal volgehangen met snoep...

Is het wel terecht dat wij onszelf "beschaafd" noemen?

Geen opmerkingen: