zaterdag 6 juli 2013

Ik zeg: niet doen!

Gisteravond zag ik toevallig op Net5 (een van die irritante TV-zenders waar de reclameblokken af en toe onderbroken worden door stukjes van een of andere film of serie) een reclame voor «Save the Children». Er werd een uitgemergeld kind getoond en ons wordt duidelijk gemaakt dat dat kind (en andere kinderen) geholpen kan (kunnen) worden als we € 3,00 overmaken.

Ik moest meteen denken aan een stukje dat collega-blogger Blatant Bill onder de titel Kindersterfte publiceerde op 30 juni (en trouwens ook zijn stukje Propaganda # 2 van 2 juli).
«Save the Children» is niet vermeld in de door hem genoemde lijst van "Salarissen van de directeuren bij goede doelen organisaties" voor 2012, maar dat betekent natuurlijk niet automatisch dat bij die club geen geld aan de strijkstokken blijft hangen.

Eerlijk gezegd ben ik ook steeds geschokt wanneer ik beelden zie van uitgemergelde kinderen (of volwassenen). Dat was ook al zo bij (krantenfoto's indertijd voor mij) de burgeroorlog in  Biafra in 1967. Desondanks ben ik oprecht van mening dat het geen enkele zin heeft om geld te storten voor de slachtoffers van honger en burgeroorlogen in Afrika en elders, hoe hard dat ook klinkt. Stel dat er een aantal kinderen gered worden van de hongerdoor. Ze kunnen misschien zelfs naar school en iemand van Unicef vertelt hun dat ze met een goede opleiding een goede toekomst hebben. Dan staat er echter weer iemand op die een nieuwe burgeroorlog begint. De kinderen worden vermoord, verkracht of ingezet als kindsoldaten.

De vraag is waarom er honger heerst in Afrika. Dat is niet omdat wij te beroerd zijn om  € 3,00 te storten, maar omdat de voedselmonopolies en beursspeculanten spelletjes spelen met het beschikbare voedsel in plaats van ervoor te zorgen dat het terecht komt bij mensen die het nodig hebben. En omdat de neoliberale rĂ©gimes in het westen best leningen willen verstrekken aan de (maar al te vaak corrupte) rĂ©gimes van arme landen (in ruil voor uitbuiting van bijv. de delfstoffen in die langen) en voor voor dat "geleende" geld maar al te graag wapens willen verkopen aan de dictatoren van dienst,

Als we daadwerkelijk iets willen doen aan de honger (en het onrecht in het algemeen) in arme landen (en elders in de wereld!) dan moet om te beginnen de wapenhandel afgeschaft worden - en het zou helemaal niet verkeerd zijn als er wetten zouden komen die de eigenaars, aandeelhouders en andere profiteurs van de productie van wapens streng zouden straffen, want in feite zijn zij verantwoordelijk voor de moorden die met hun wapentuig gepleegd worden. Ook Nederland speelt een belangrijke rol in deze handel in moord en doodslag!

Lees in dit verband ook het persbericht van de Campagne tegen wapenhandel, dat ik al op 12 juli 2007 publiceerde. Helaas is er sedert die datum geen merkbare verbetering opgetreden, zoals iedereen weet die het nieuws volgt.

1 opmerking:

Willem Wejes zei

ter info:

In het PDF jaarverslag 2012 van Save The Children kan je op bladzijde 29 en volgende
de kosten van de directie bekijken. (meer dan EU 100.000 voor de directeur). Downloaden kan:

http://www.savethechildren.nl/jaarverslag2012/Jaarrekening2012.pdf