donderdag 4 juli 2013

Gelukkig is de Nederlandse Roverheid betrouwbaar... Of?

Jaren geleden besloot de Nederlandse Roverheid (ik geloof dat dat nog in de tijd van Wim Kok Kots was) om de partnertoeslag in de AOW (die AOW-ers konden krijgen voor hun nog niet-pensioengerechtigde partners) af te schaffen voor mensen die vanaf 2015 recht op de AOW zouden krijgen. Dat werd "tijdig" aangekondigd, omdat op deze manier degenen die daardoor benadeeld zouden worden nog tijd hadden om maatregelen te nemen, zoals een verzekering afsluiten. (Dat leek de Haagse Bluffers redelijk, omdat zij duidelijk niet begrepen dat die maatregel juist hard aan zouden komen bij degenen met de laagste inkomens, die zich geen dure verzekering konden permitteren.) Het recht op toeslag zou in ieder geval blijven bestaan voor degenen die vóór 2015 de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken.

In 2012 werd de regeling voor de partnertoeslag weer aangepast, ofschoon er nog steeds recht op de toeslag bleef bestaan voor degenen die vóór 2015 de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken, Alleen is daar nu de aanvullende voorwaarde bijgekomen "dat men voor 1 januari 2015 moet zijn getrouwd of moet zijn gaan samenwonen" (deze informatie kon ik echter vandaag niet meer terugvinden op de website van de SVB, de Sociale Verzekeringsbank)

Volgens een bericht op de site van de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die de AOW uitbetaalt, is er intussen een wetsvoorstel ingediend om nu óók voor mensen die al vóór 2015 AOW (gaan) krijgen de partnertoeslag af te schaffen, althans voor degenen die (zonder AOW) een inkomen hebben van € 46.000,00 of meer per jaar. Het bericht is overigens even onduidelijk als de bekritiseerde manier waarop de SVB "samenwonen" definieert (want ook mensen die regelmatig bij elkaar over de vloer komen kunnen daaronder vallen; zie ook het bericht van vandaag van ANP Press Support), want ofschoon eerst een inkomensgrens van € 46.000,00 is genoemd, eindigt het bericht met de opmerking dat "iedereen die nu al AOW ontvangt of voor 1 april 2015 AOW gaat ontvangen [...] met deze maatregel te maken [krijgt]" en dat zou dus ook weer gelden voor degenen die een lager inkomen ontvangen.

Ik begrijp dat de Roverheid er alles aan doet om ervoor te zorgen dat er genoeg geld binnenkomt om allerlei megalomane projecten te kunnen blijven uitvoeren (JSF, mislukte automatiseringsprojecten e.d. en natuurlijk om ervoor te zorgen dat de parle-menteurs en ministers niet gekort te hoeven worden op hun riante tractementen) en uiteraard om de zogenaamde Oranjes te vrijwaren van crisisverschijnselen, dus dan is het ook begrijpelijk dat er geen andere oplossing is dan degenen uit te persen die al jarenlang de dupe zijn van allerlei graai-maatregelen, zoals steeds hogere premies voor de geprivatiseerde Zorgverzieking en hogere eigen risico's/bijdragen, BTW-verhoging, huurverhoging, verlaging van de huurtoeslag, noem maar op.

Wat dat betreft is de Nederlandse Roverheid geweldig betrouwbaar. Bij voorbaat hebben we de absolute zekerheid dat alle beloftes simpele leugens zijn (zoals van het "zoet na het zuur") en dat toch altijd degenen gepakt zullen worden die het minste kunnen missen, terwijl de bestropdaste schuldigen van de crisis gewoon door kunnen gaan met het uitbuiten van de rest van de mensheid.

Geen opmerkingen: