vrijdag 1 februari 2008

Zaterdag 9 februari: landelijke demonstratie tegen het sloopbeleid van minister Vogelaar

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte, hierbij een oproep van het actiecomité SASH (Stop Afbraak Sociale Huisvesting):

Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de landelijke Demonstratie zaterdag 9 februari om 13:00 op de Dam
[van de Dam naar het Museumplein] in Amsterdam tegen het woonbeleid van dit kabinet. Een nieuw kabinet, een oud beleid. Het slopen/samenvoegen van betaalbare woningen leidt tot grote schaarste en woningnood. Dure woningen in de goedkopere wijken maar geen sociale woningbouw in de duurdere wijken veroorzaakt grote tekorten. Huurders worden steeds vaker het slachtoffer van winsthonger van de woningbouwverenigingen en andere huiseigenaren.

Het wordt tijd dat het verzet tegen deze afbraak zich bundelt en verbreedt.

Een nieuwe landelijke demonstratie is nodig, omdat de woningnood en het tekort aan betaalbare woonruimte groeit door de dreigende sloop in vele wijken (onder andere de ‘Vogelaar’wijken). De massale verkoop en samenvoeging van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand door onbetaalbare koopprijzen. De woningnood neemt hierdoor nog meer toe.

Door hard werken zijn onze huizen gebouwd. De massale afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds meer mensen de alsmaar stijgende woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen krijgen de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken steeds meer vrijheid om hun winsten en reserves verder te vergroten door hogere huren en koopprijzen.

Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant gedreven. Na enige jaren moeten ze opnieuw in het belang van de “stedelijke vernieuwing” verkassen. Mensen worden voortdurend hun huizen en wijken uitgejaagd. Wonen is een recht. Stop de sloop, samenvoeging en splitsing. Stop dit Kabinet! Iedere bewoner, bewoners-, migranten- en studentenorganisatie, vakbond(s)lid en politieke partij die achter de volgende eisen staat is welkom:
  • Sloopbeleid van dit kabinet van tafel
  • Geen verkoop, splitsing, samenvoeging van goede en betaalbare huurwoningen
  • Geen gedwongen verhuizingen
  • Woonlasten omlaag
  • Uitbreiding van de sociale woningbouw
  • Van uitkeringen en lonen moet je kunnen wonen
  • Onmiddellijk uivoeren van achterstallig onderhoud
  • Stop de woningnood
Kijk op de website van SASH voor meer bijzonderheden omtrent het programma.

Geen opmerkingen: