dinsdag 26 februari 2008

Klassejustitie in krentenkakkersland

Voormalig minister Herfkens heeft als medewerkster van UNDP (ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties) in drie jaar tijd ten onrechte bijna US$ 300.000 ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, bij wijze van een soort 'huursubsidie'. Ze beweerde later in een klagerig interview op 14 januari dit jaar in het NRC (waarin ze emmerde over de ongelooflijke braafheid van Nederland), nadat Vrij Nederland haar gegraai op 12 januari aan de kaak had gesteld, dat ze niet geweten zou hebben dat de toelage in strijd was met interne VN-regelingen.

Als pleister op de wonde hoeft ze het ten onrechte ontvangen geld niet terug te betalen, want volgens ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) zou terugvordering strijdig zijn met het vertrouwensbeginsel. Herfkens had namelijk "het vertrouwen [...] dat het ministerie onverkort betalingen ten gunste van haar zou doen". [de Volkskrant van gisteren]

Zouden we nog kunnen hopen dat het UNDP mevrouwtje Herfkens dusdanig stevig op haar (onschuldige) graaigrage vingertjes tikt, dat ze in de toekomst zelfs niet meer durft te graaien als het formeel wel mag?

Ook een vroegere buurvrouw (al enkele jaren weduwe) van mijn tante verkeerde in het vertrouwen dat de Nederlandse overheid (via de SVB) "onverkort betalingen ten gunste van haar zou doen", toen ze na het overlijden van haar zwager introk bij haar zuster. Ze hadden immers altijd een goed contact gehad, ze gingen al enkele jaren samen op vacantie en samen was het prettiger dan alleen. Ze meldde haar verhuizing netjes bij het Bevolkingsregister van haar woonplaats en kreeg daar (zeer tot haar vreugde, want ze wordt altijd zenuwachtig van papierwerk) te horen dat de gemeente de mutatie automatisch zou doorgeven aan de SVB.

Helaas voor de buurvrouw van mijn tante vond de SVB dat ze nu voortaan recht had op een gehuwdenpensioen (?) en niet langer op een alleenstaandenpensioen. Nog helazer voor haar ging de SVB er niet van uit dat terugvordering strijdig zou zijn met het vertrouwensbeginsel, ook al had zij er nog zo hard op vertrouwd dat ze onverminderd recht had op haar AOW. En ze begreep al helemaal niets van de wettelijke uitleg dat ze wél met een zoon of dochter had mogen gaan samenwonen zonder nadelige consequenties, maar niet met haar eigen zuster. Tot overmaat van ramp kreeg ze ook nog een boete van € 22 van de SVB omdat ze niet tijdig gemeld had dat ze ging samenwonen...

Waarom hoeft een voormalig minister zich niet druk te maken over de voor haar geldende regels en een mevrouw van 80, die zich sedert 65 jaar (na de lagere school en twee jaar huishoudschool) alleen maar had beziggehouden met het huishouden, wél?

Waarom hoeft de voormalige minister het ten onrechte ontvangen bedrag niet terug te betalen en de buurvrouw van mijn tante wel? En dat terwijl de buurvrouw helemaal geen inkomen heeft naast haar AOW en de ex-minister beslist een gul bemeten inkomen krijgt ('verdient' kan ik het niet noemen!).

Zou dat er misschien mee te maken hebben dat er meer ministers zijn met boter op hun hoofd, zoals enkele jaren geleden de Nederlandse minister Veerman van landbouw, die ten onrechte Europese landbouwsubsidies in zijn zak stak - zie daarover mijn stukje Nederland kromstaat (deel 3) van 1 september 2005? Een ander truukje van deze gristelijke minister vind je nog in mijn stukje Hoe betrouwbaar is een CDA-er? van 2 augustus 2006.
Of hopen de huidige leden van het christelijke-fundamentalische Balkenkabinet 4 in de toekomst zelf nog eens ooit in de gelegenheid te zullen zijn om te graaien? Zijn ze bang dat anders ook andere schandalen aan de kaak gesteld gaan worden?

Voor de buurvrouw van mijn tante hoeven ze daarentegen niet bang te zijn. Zij durft niet eens bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de SVB: "Ik ben toch maar een klein mensje, en dan krijg je toch nooit gelijk, ook al heb je het!"

Het moge, voor de tigste maal, duidelijk zijn:: Nederland is geen rechtstaat, maar een rechtse staat, waarin geld het wel héél erg bont moet maken om geen gelijk te krijgen! En in die context wil ik ook nog wel eens verwijzen naar de Europese landbouwsubsidies die hare koninklijke Bea in haar zak steekt, omdat ze eigenaar is (althans, volgens de geldende regeltjes als zodanig beschouwd wordt) van uitgebreide natuurgebieden in Nederland.

Trouwens, nu we het er toch over hebben: in het hoofd van welke minkukel is het opgekomen om verschil te maken tussen eerstegraads en tweedegraads verwantschap voor wat betreft de regels voor het samenwonen van AOW-gerechtigden?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Nix anoniem: It's Blatant Bill.

Uit het hart gegrepen wederom.

Ik haak even in op de laatste alinea over die minkukel: dat is vermoedelijk dezelfde minkukel die ooit heeft verboden dat twee personen van het zelfde geslacht niet op 1 hotelkamer mogen verblijven / overnachten (ik weet niet of die regel nog toegepast wordt, maar hij bestond ooit wel). Een oneven aantal mocht geloof ik weer wel. Het zal wel met de homofobie van de bijbel te maken hebben, waarvan ons land doordesemd is.

Een advies voor oude mensen: zoek lotgenoten en word actief. Bedreig kamerleden, dat werkt echt. Zoek de media op, dat helpt ook.

In Den Haag hebben ze een "betaald" voetbalclub die nog geen deuk in een pakje boter kan schoppen, maar toch krijgen ze een stadion van 40 miljoen. Elke Hagenaar heeft al 86 Euri betaald aan die onzin. En de gemeente blijft geld geven en regelingen treffen. En waarom? Ik ben er bijna zeker van dat de wethouders bedreigd worden door (of gewoon bang zijn voor) de harde kern van supporters.

Maar in dat zelfde Den Haag is een subsidie voor het Panorama Mesdag, met een wereldberoemd schilderij (ik meen zelfs het grootste ter wereld), waar nu het dak gerepareerd moet worden, niet mogelijk.

Dus bejaarden: op de bres! Het werkt echt. De overheid heeft kennelijk geld zat (van de burger gestolen) zoals het geval Herfkens en het geval ADO weer aantonen.

(Sinds kort ben ik door een goede bekende gesterkt in mijn overtuiging dat zelfstandig denken en vragen stellen in Nederland een ongewenste activiteit is, zelfs op universitair niveau. Ik ben er nog over aan het nadenken hoe het zo ver heeft kunnen komen.)

Anoniem zei

Politiek zijn populisten.
Waarneer ze nog niet aan de politiek hebben deelgenomen ze oor hebben,voor allellei onzin,maar waarneer ze een aantal zetels hebben ze ineens hoogmoedig worden en alleen maar hun eigen partijbelangen voorop stellen.
Het zijn de verdelers.
De staatsschuld verdwijnt niet,met wie dan ook.
Nederland moet de rente betalen en steeds weer lenen.
Bankieren rulen deze aardkloot met hun economieen.