donderdag 31 januari 2008

Kwaliteit in propagandablaadjesland?

De Pers, het gratis sufferdje dat zich zo graag afficheert als kwaliteitskrant onder de gratis dagbladen, biedt vandaag op de voorpagina een duidelijk voorbeeld van die kwaliteit, namelijk een artikel onder de titel € 86.000.000.000 Is het bedrag dat de monarchie sinds 1980 voor de BV Nederland heeft verdiend, dat die hele voorpagina beslaat (de titel is overigens in de RSS-versie enigszins ingekort).

Dat bedrag is niet zomaar willekeurig geprikt, neehoor, daaraan is serieus onderzoek voorafgegaan en het "moet [...] maar eens afgelopen zijn met het geklaag over de kosten van ons koningshuis". De 'merkendeskundige' Bas Kist vindt althans dat "de waarde die haar persoon - inclusief kapsel - vertegenwoordigt [...] nauwelijks in geld [is] uit te drukken".

Maar het gaat nog preciezer, want econoom Harry van Dalen heeft berekend dat "het koningshuis ons [ons?] jaarlijks vier tot vijf miljard euro oplevert" vanaf 1980. Dat heeft hij ontdekt door monarchieën met andere staatsvormen te vergelijken, en monarchieën doen het "structureel" beter. De economie van die monarchieën groeit jaarlijks gemiddeld "een procentpunt meer".

Tja, als je het zo bekijkt... monarchieën bevinden zich doorgaans in conservatieve kapitalistische landen en daar gaat het er meestal een beetje rustiger aan toe dan in bananenrepublieken, maar komt dat door de staatsvorm? Het zou leuk zijn nu een vervolgonderzoek uit te voeren en alle monarchieën om te vormen tot republieken en dan de economie te onderzoeken van die nieuwe republieken. Uiteraard alles "ceteris paribus", zoals economen dat noemen...

Hare koninklijke Bea heeft overigens nog meer uitzonderlijke kwaliteiten: als ze "een concert of diner" organiseert, "zorgt ze dat de juiste mensen naast elkaar zitten. Ze schept een klimaat om informeel contacten te leggen." Informeel? En alle protocollaire regeltjes dan? En... wat verstaat
De Pers trouwens onder "de juiste mensen"?

Het gaat nog verder, want ook "in de internationale diplomatie blijkt Beatrix soms [!] een handige troef". Zo heeft ze wel eens een tot levenslang veroordeelde vrijgekregen. Verder vertegenwoordigt ze Nederland "vlekkeloos" en "zij spreekt haar talen"... tja, dat doet Balk ook, en dat deed zelfs de Spaanse dictator Franco (zie het filmpje hieronder), maar vraag niet hoe...We moeten ook niet denken dat "de vorstin in de binnenlandse politiek een zuiver ceremoniële functie heeft" (volgens koningshuisdeskundige en historicus Jan Kikkert), want ze "schroomt [...] niet om haar mening door te drukken". Dat is niet ondemocratisch (zoals ik zou denken, maar ik heb dus kennelijk altijd een verkeerd idee gehad van wat een democratie is, althans zou moeten zijn), want "met haar bemoeienis verbetert ze het functioneren van onze democratie" (volgens Harry van Dalen).

Overigens, schrijvelaartje Annemieke van Dongen, mijn bezwaren (en die van talloze andere republikeinen) tegen de Nederlandse monarchie (en alle andere monarchieën) hebben niets (of slechts zijdelings) te maken met de ruime bijstandsuitkeringen die Bea en haar entourage krijgen (zonder sollicitatieverplichting!), maar met het feit dat zij profiteren van het feit dat zij in een bepaalde wieg geboren zijn, zonder dat ze daarvoor ook maar op enigerlei wijze hebben hoeven aan te tonen dat ze tot meer in staat zijn dan af en toe verveeld met het handje wapperen en vreselijke teksten van anderen voor te lezen. Hun kosten verdwijnen bijna in het niet naast andere bedragen die door de diverse Nederlandse régimes in allerlei bodemloze putten gestort worden (straaljagers, Betuwelijn, Hogesnelheidslijn, snelwegen, stemcomputers, om maar enkele voorbeelden te noemen).

Graag daarom nu, in het kader van een waar wetenschappelijk onderzoek: opheffing van alle monarchieën en vergelijking van de economische prestaties van de betreffende landen als republiek (ceteris paribus, uiteraard) over de komende 27 jaar...

1 opmerking:

Anoniem zei

met het merk aan tafel

Na het lezen van het artikeltje in De Pers, voorwaar jounalistiek uit de bovenste put (en in de online-versie zelfs voorzien van volledig nutteloze links), vroeg ik me af, waarom ik nog steeds niet uitgenodigd ben om een keer met hare hogelijkheid mee te reizen, en dat hoeft niet eens erg ver te zijn, het Vaticaan bijvoorbeeld lijkt mij al heel erg prettig - en als ze mij dan tijdens een van de galadiners naast de vrouw of de geliefde van de paus zou zetten (Bea is immers zeer goed in tafelschikking), dan zou dat ten goede komen aan de hele wereldbevolking, het zou de verspreiding van hiv/aids remmen, de bevolkingsexplosie doen afnemen, een deel van het hongerprobleem in de toekomst voorkomen (niet dat er nu géén is, maar later nog veel méér) en zo nog een paar van die onnoemlijk grote zaken konstruktief aansturen - en dat het mijn handel in kapotjes ten goede zou komen is een uiterst miniem bijverschijnsel, de meeste van mijn konkullega's hebben grotere bedrijven.

Misschien kunnen diegenen die menen hun winstmarges op te krikken door 'van het "merk Beatrix" gebruik te maken' haar daarvoor een jaarlijkse premie betalen, een soort lidmaatschapsgeld voor de vereniging ter uitdraging van dat merk, dat daar de belastingbijdragen van het volk niet langer aan bij hoeven te dragen, want wat schiet het volk er tenslotte mee op dat een stel direkteuren extra geld in hun zakken proppen?

En als die Bea zo deskundig zou zijn dat ze "het functioneren van onze democratie" verbetert, dan kan ze zich altijd nog door de (zich daardoor per definitie tot inkompetente ezel reducerende) regering als onafhankelijk adviseur laten inhuren op projektbasis ("uurtje, faktuurtje") - zelfs tegen het door ekonomoloog Harry van Dalen berekende uursalaris van € 200,00 (laten we ervan uitgaan dat dat all-in is) lijkt me dat een bak goedkoper dan wat er nu aan haar wordt uitgekeerd en verder via schimmige procedures wordt toegeschoven.

Op het moment dat Bea gewoon onafhankelijk adviseur (van wie dan ook) wordt (na het ontbinden van de monarchie als zijnde een bewezen en duur anachronisme), is het niet langer nodig haar te omstuwen met beveiligingsambtenaren, kan het mens eindelijk ook eens rustig ademhalen.

Mocht haar adviseursbedrijfje te weinig opleveren (wat me stug lijkt, teminste als ik afga op het getoeter van de, op het verblindende af, in De Pers opgestoken loftrompet), dan kan ze, net als alle échte nederlanders, een aanvullende bijstands-uitkering aanvragen (eerst huis en vermogen opeten, vervolgens kleiner gaan wonen, huurtoeslag en dergelijke aanvragen, en hulp bij het omvormen van haar bestedingsbudget, en mocht dat allemaal nog niet voldoende blijken, zich aanmelden bij schuldsanering, kortom, mogelijkheden zat, honderdduizenden moeten het er immers mee doen).

Een openbare veiling van haar "slechts eenmaal gedragen" soepjurken en putdeksels zal hoogstwaarschijnlijk een bom geld opleveren (aangezien wij, de burgers, dat tentenkamp betaald hebben, ontvangen wij daarvan een bonus in de vorm van ... nou ja, bedenk maar wat), en voor mij mag daarvan een percentage gereserveerd worden voor de verbetering van de werkomstandigheden in zogenaamde sweatshops en andere nauwelijks gekontroleerde misdragingen op de werkvloer (in den vreemde en hier ten lande).

Dat mevrouw draak (het onderhoud van) 'haar' groene bootje zal kwijtraken lijkt me voor de hand liggen (misschien kan een onafhankelijke stichting zonder strijkstokken het vaartuig verhuren voor feesten en partijen voor de zwakkeren in de samenleving?), als Bea zelf een keer wil gaan zeilen, kan ze, als ieder ander wanneer die het zich kan veroorloven, op een willekeurige werf ook gewoon een bootje huren.

Van alle paleizen en kastelen die Bea en haar gevolg/kliek niet konkreet bewonen (maar waarvan ze zich wel eigenaar wanen) en dus aan de woningmarkt onttrekken (en dat mag niet volgens de wet), zijn zonder noemenswaardige ingrepen volwaardige hotels (meestal met eigen restaurants, zwembaden, wandelbossen en golfterreinen) te maken (wie er de eigenaar van is, moet nog maar eens diepgravend uitgezocht worden, misschien kunnen ze wel het beste voor € 1,00 verkocht worden aan de vroegere NJHC -de nederlandse jeugdherbergcentrale- tegenwoordig in nieuwnederlands Stayokay geheten - benodigd advies voor zo'n overhandig-konstruktie is op te vragen bij de gemeente Tilburg, die heeft er golvende ervaring mee).

Het ondernemersklimaat in Nederland schijnt nu in een uitstekende staat te zijn, de behoefte aan adviseurs neemt alleen maar toe (zie maar naar het aantal startende adviesburo's) - al noemen ze zich allemaal consultancy-agencies, maar dat is nieuw-nederlands voor hetzelfde - dus waarom zou Bea met al haar ervaring de stap naar het zelfstandig ondernemerschap niet wagen - voorlopig (tot de opheffing van de monarchie) kan ze als énige zzp-er (zelfstandige zonder personeel) dan ook nog grappen maken door een logo met 'hofleverancier' te voeren vóórdat ze (als bedrijf) de leeftijd van 100 jaar heeft bereikt of overschreden - gewoon doen, Bea.