dinsdag 29 januari 2008

De laatste stuiptrekkingen van de alleluya-mafia?

Verleden week waren op diverse plaatsen posters te zien met een spreuk van de Bond tegen het vloeken, waaruit maar weer eens bleek dat de mensen van die club geen flauw benul hebben van hoe de wereld in werkelijkheid draait. In plaats van wat zij zeggen is het bij normale mensen namelijk: Als er iets breekt, valt er een vloek!

Vandaag meldde de Metro op de voorpagina in een eigen artikel (helaas niet in de RSS-feed) dat de fundamentalisten van de ChristenUnie vinden dat de publieke omroepen geen "porno" mogen uitzenden, ook al gebeurt dat dan na middernacht. Het gaat er in dit geval om dat de VPRO en BNN samen de belegen film Deep Throat uit 1972 willen uitzenden.

En dat terwijl de publieke omroep diverse malen per week de ether vervuild met godsdienstige uitzendingen van de diverse christelijke (en andere) sectes. En dat gebeurt dan niet na middernacht, maar midden op de dag. Uiteraard horen die propagandistische neuzelarijen ook niet thuis bij de publieke omroepen, wanneer porno niet mag.

Verder moet de mens zich niet laten verleiden door de wetenschap, want daardoor wordt de menselijke spiritualiteit verlaagd. Dat vindt de ayatollah van Rome
(o.a. in de Telegraaf, afkomstig uit de koker van het ANP), die notabene tot onlangs het hoofd was van de Inquisitie, die er nog enkele eeuwen geleden in slaagde de menselijke waardigheid te verlagen met haar jacht op ketters en op iedereen die zélf wenste na te denken. Het is natuurlijk zuur wanneer mensen steeds meer in de gaten krijgen dat het op de bijbel gebaseerde bijgeloof niets meer is dan een verzameling sprookjes, maar het wordt toch tijd dat hij daaraan gaat wennen.

En dan zie ik ook nog dat de zwarte-kousen-club SGP van mening is dat de koningin de zondagsrust moet respecteren. Ze mag bijvoorbeeld op zondag niet reizen. (o.a. in de Volkskrant, ook uit de ANP-koker).

Misschien wordt het eens tijd dat het SGP en alle andere alleluya-fundamentalisten onze gemoedsrust eens gaan respecteren. Misschien zouden zij eens het christelijk-fundamentalistische régime van de Balkenbende kunnen wijzen op de bijbelse standpunten over oorlogen en erop aandringen dat Nederland zijn deelname aan welke oorlog dan ook beëindigt...

Maar eh... het zou wel héél prettig zijn als dit inderdaad de laatste stuiptrekkingen zijn van de alleluya-mafia. Misschien kan dan de kapitalistische internationale ook eens werk gaan maken van haar eigen graf... Met de huidige recessie moet een klein duwtje in de goede richting al voldoende zijn!

Geen opmerkingen: