maandag 27 mei 2002

Positieve TV-reclame!

Ik zou graag de aandacht van de lezer willen vestigen op een maatschappelijk zeer belangwekkend verschijnsel, dat hopelijk op grote schaal navolging krijgt:

Uit een recente TV-commercial blijkt namelijk dat de producent van een deodorant (voor het gemak X genoemd) toegeeft -zij het op zeer allegorische wijze - dat zijn product ongezond is voor het milieu - en voor de mens zelf. In de commercial wordt een jongeman, die zich met X heeft behandeld, door een mug geprikt. Deze mug sterft (wordt door een kikker opgepeuzeld). Ook de kikker sterft (wordt door een man met een nogal ongezonde uitstraling opgeknabbeld). Deze zelfde man sterft ook (onder invloed van de X van de jongeman, ontplooit hij een voor hem dodelijke activiteit). Een worm die uit het graf van de man kruipt, sterft eveneens (wordt door een man in een of ander sterk brouwsel genuttigd). Het open einde (de wormdrinker) geeft aan dat de producent van X inziet dat de uiteindelijke gevolgen nog véél verder reiken.

Geen opmerkingen: