zaterdag 14 november 2009

De strijd om voedingsmiddelen wordt gemilitariseerd: Spanje en de EU vorderen met het vestigen van hun militaire aanwezigheid in de Indische Oceaan

Communiqué van het Uitvoerend Comité van de PCPE [Communistische Partij van de Volken van Spanje] van 7 november 2009)


De militaire interventie van Spanje -samen met andere landen van de EU- in de Indische Oceaan is bedoeld om de plundering door Europese vissersvloten van de Somalische visvoorraden gewapenderhand te beschermen. Er zijn geen internationale overeenkomsten voor dit soort activiteiten van de Baskische vissersvloot, er is geen financiële compensatie voor Somalië, en er wordt bovendien geen enkele beperking ingebouwd voor de schade die wordt aangericht door de Europese visserijvloten. Zij maken daar gebruik van allerlei -op andere plaatsen illegale- hulpmiddelen, die de plaatselijke zeerijkdommen uitputten, waardoor hun vermogen om zich te herstellen en te handhaven ernstig in gevaar gebracht wordt.

De EU profiteert hiervan om zijn militaire aanwezigheid in Oost-Afrika te vestigen, in een gebied -dat bovendien onmisbaar is voor het verhandelen van 60% van de aardolie ter wereld- met belangrijke strategische hulpbronnen, die betwist worden door de diverse imperialistische grootmachten. In diezelfde expansionistische lijn heeft Frankrijk onlangs een militaire basis gevestigd in
Abu Dhabi.

De regering Zapatero [van Spanje] is een belangrijke initiatiefnemer geweest van deze militaire strategie in de Indische Oceaan. Vanaf het eerste moment waarop de propagandacampagne voor deze kwestie gelanceerd werd, heeft hij zich gehaast om verscheidene legereenheden naar het gebied over te plaatsen. Deze actie is gecördineerd met de PNV [de Nationale Baskische Partij], als vertegenwoordigers van de Baskische rederijen die deze wateren in de Indische Oceaan vóór de kust van Somalië leegroven. En met de steun van het hele Spaanse parlement.

Onlangs heeft de regering van Zapatero, in een verdere stap, toestemming gegeven -en daaraan bovendien financiëel bijgedragen- voor de aanwezigheid op de vissersschepen van particuliere huursoldaten met oorlogswapens, waarvan de voorhoede gevormd wordt door het bedrijf van de fascist José Luis Roberto, eigenaar en leider van de partij/onderneming España 2000.

De Spaanse regering is er zo toe overgegaan zeerovers in het gebied te installeren, als strategie voor het behartigen van de door haar vertegenwoordigde economische belangen.

Afgezien van het plunderen van vis, zijn er ook talloze aanklachten met beschuldigingen van het uitvoeren van allerlei stortingen van giftige materialen in de Indische Oceaan - waaronder radioactief materiaal.

Deze handelwijze van de vissersvloten, die de visrijkdommen van de Afrikaanse kusten roven, is over alle kusten van het continent verspreid, met een vooraanstaande deelname van de Spaanse visserij - waaronder, en op de eerste plaats,
PESCANOVA. De onmiddellijke gevolgen van deze plundering zijn de verarming van de visserijbevolking van de kust en de vernieling van hun precaire overlevingseconomie. Het zijn deze verarmde vissers, die de hoofdrol spelen in de acties tegen degenen die hun ontroven wat hun toebehoort.

Ook de EU heeft bij verschillende gelegenheden -zonder enige legitimiteit vanuit een internationaal gezichtspunt- met Marokko visserij-accoorden afgesloten. Zo nemen de Spaanse visserijbedrijven deel aan deze illegale plundering van de visrijkdom in de wateren van de Westelijke Sahara.

De aanhouding van het schip Alakrana is een logisch gevolg van deze interventiepraktijken. De PCPE spreekt haar solidariteit uit met de familieleden van de vissers op deze voor hen zo moeilijke momenten vanwege het levensgevaar voor de bemanningsleden - terwijl de reders alleen riskeren een deel van hun winst kwijt te raken.

Bij een invasie, wanneer de hulpbronnen van een land gestolen en vernietigd worden -dat in dit geval veel zwakker is dan de aanvaller- is het normaal dat de bevolking van dat land zijn toevlucht neemt tot een bepaalde strategie om haar souvereiniteit te verdedigen.

In dit geval heeft de regering Zapatero, die een plaats wil veroveren in de imperialistische keten, in internationale wateren twee Somali's ontvoerd en een juridische parodie opgevoerd, waarbij geprobeerd wordt de handelwijze van het Imperium van de yankees in Guantánamo naar de kroon te steken. In dit geval krijgen ze geen oranje overall aan, maar een witte; er wordt echter wel gebruik gemaakt van dezelfde technieken voor het ontvoeren, immobiliseren, gevoelsmatig isoleren en het ontzeggen van rechten aan degenen die zich verzetten tegen de roof en de militaire invasie van hun souvereine wateren.

Deze avonturen keren zich uiteindelijk tegen de regering die zich nu in een doodlopende straat bevindt in een ontkenningsproces, waarin ze uiteindelijk in alles zal toegeven, waarvan ze nu zegt dat ze daaraan uit principe niet zal toegeven; vanwege de sociale druk die het gevolg is van de bezorgdheid om het leven van de bemanning van de
Alakrana. De regering is niet bereid de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de politieke prijs van het verlies van mensenlevens in deze situatie.

De oplossing voor deze situatie is als volgt:
  1. De onmiddellijke beëindiging van alle visserij-activiteiten die niet gedekt worden door internationale wetgeving en die zich niet houden aan het internationale zeerecht.
  2. De beëindiging van het storten van allerlei soorten afval in de Afrikaanse kustwateren.
  3. Het afsluiten van vrijwillige economische overeenkomsten -gebaseerd op het principe van wederzijds voordeel- op basis van de erkenning van de souvereiniteit van de Afrikaanse landen over hun hulpbronnen.
  4. Afstandneming door de Spaanse regering van haar imperialistische strategie als hulpmiddel om het decadente proces van de kapitalistische accumulatie te steunen.
Het Uitvoerend Comité van de PCPE roept de arbeidersklasse en het volk op om te eisen dat deze stappen onmiddellijk genomen worden door de regering Zapatero.

Voor het proletarische internationalisme; beëindiging van de plundering van het Afrikaanse continent, weg met de Europese troepen en legers in de Indische Oceaan!

Voor de souvereiniteit en de zelfbeschikking van de Afrikaanse volkeren; beëindiging van de neokolonialistische politiek!

Leve Somalië, vrij van imperialistische bemoeienissen!
(vertaald door Dwarslezer)!

Geen opmerkingen: