zaterdag 5 december 2009

De jeugd heeft de toekomst - en sommige jongeren verdienen het om onze gefossiliseerde 'democratie' bij de hand te nemen...

Enkele dagen geleden werd in Madrid, in het Spaanse Congres, de volledige Spaanse Grondwet (die op 6 december 1978 definitief werd goedgekeurd) voorgelezen door studenten uit Madrid en verschillende andere delen van Spanje. Enkelen hunner maakten van de gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op de verschillen tussen de bedoelingen van de grondwet en de sociaal-politieke realiteit van Spanje.

Na lezing van artikel 28, dat verwijst naar de vakbondsrechten en het stakingsrecht, meldde de student Javier Borderías Villalón dat hij "pijn en schaamte" voelde, omdat de vakbonden, in plaats van te doen wat ze in de huidige situatie zouden moeten doen, zich "uitsluitend [bezighouden] met stroop om de mond van de Minister-President smeren".Het is betreurenswaardig dat het persbureau EuropaPress het applaus weggeknipt heeft dat de student kreeg na zijn opmerking.

Even later probeerde een andere student nog te verwijzen naar de Spanjaarden die, zoals zijn grootvader, "Spanje hadden moeten verlaten door politieke of economische omstandigheden".

Beide studenten kregen een tik op de vingers van de eerste vice-president van het Congres, de (zogenaamd) socialistische Teresa Cunillera (La Vanguardia, gisteren), officieel ongetwijfeld omdat de betreffende opmerkingen niet in het programma stonden, maar in werkelijkheid natuurlijk omdat het niet toelaatbaar is dat (voor de regering van dienst) onwelgevallige waarheden worden vermeld...

Geen opmerkingen: