maandag 28 december 2009

Arend-Jan Boekestijn was mijn held - maar slechts héél eventjes...

Het verdient tenslotte respect om je niet te houden aan belachelijke regeltjes uit het feodale verleden, zoals dat je niet mag praten over wat je in je functie als Tweede-Kamerlid bespreekt met een mevrouw, die grof betaald wordt uit onze zak om als staatshoofd handtekeningen te zetten en twee keer per jaar stukjes tekst voor te lezen: de ene keer (in september) uit de koker van de eerste minister van dienst en dan nog een keer (eind december) uit haar eigen inspiratie. Die eigen toespraak gaat dan altijd over haar eigen bijbelse bijgeloof en dan ook nog een paar gemeenplaatsen over naastenliefde en solidariteit...

Hare Koninklijke Bea had, volgens Boekestijn, in het betreffende gesprek te kennen gegeven dat ze niet gelukkig was met de manier waarop in de Tweede Kamer gedebateerd werd, een zaak waarover het Nederlandse volk toch ook wel geïnformeerd zou mogen worden, dunkt mij. Helaas, hij had dit niet mogen vertellen, en bood dan ook prompt zijn excuses aan mevrouw aan en stapte uit de Tweede Kamer - en hield daarmee weer op mijn held te zijn. (NRC, 18 november 2009).

Eerder was het haar ook al in het verkeerde keelgat geschoten dat een uitspraak van haar (op 27 november 1999) over de Nederlandse pers (waarin volgens haar "de leugen regeert") openbaar gemaakt was. (zie NRC van 29 november 1999). Zie ook mijn artikel Wie is hoger: God of Beatrix van 30 november 1999.

Het wordt juist dringend tijd dat er een einde komt aan alle geheimhoudeij en dat er grondig openheid gegeven wordt over het reilen en zeilen binnen de monarchie. Het kan niet zo zijn dat Bea er zomaar van alles uit 'flapt', en degenen die zich daarmee aangevallen voelen, maar een keertje diep moeten slikken. De opmerking dat in de Nederlandse pers "de leugen regeert" had ze tenslotte ook maar 'min of meer bij toeval gedaan' (Volkskrant, 30 november 2009). Verder beledigt ze ieder jaar de in haar kersttoespraak de intelligentie van de talloze Nederlandse atheïsten en dit jaar permitteerde ze zich ook nog een mening buiten over het gebruik (en de gebruikers) van het Internet (Brabants Dagblad van vandaag), waaruit blijkt dat ze dingen zegt waar ze geen verstand van heeft. Het is niet erg dat er geen verstand van heeft, maar dan moet ze die onderwerpen gewoon voor de koffietafel bewaren!

Meer openheid dus over alles wat met het staatsrechtelijke gedeelte van haar activiteiten en die van haar voorouders als formele heersers over Nederland te maken heeft. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat ze een bevriend schrijver (Fasseur) toestemming geeft om bepaalde geheimgehouden stukken in te zien en daaruit een boek te destilleren dat Bea's vader Bernhard moet proberen te rehabiliteren, terwijl andere historici zich moeten behelpen met stukken die ze links en rechts vinden - waarna meneer Fasseur dan de vrijheid meent te mogen nemen die andere schrijvers te beledigen. De door hem "geconstateerde" onjuistheden zouden aangetoond of ontkracht kunnen worden, wanneer de Wet Openbaarheid van Bestuur ook van kracht zou zijn voor de koninklijke archieven - of er zou dan juist aangetoond kunnen worden dat het boek van Fasseur niet meer is dan geschiedvervalsing.

Meer openheid ook over de financiële truukjes van de diverse familieleden van Bea, en over de onroerende avonturen van de gedoodverfde toekomstige koning van Nederland, Willem A., en over de betrokkenheid daarbij van Balkenende, die ons in dat verband voor de gek heeft gehouden (zie o.a. Trouw van 21 november 2009). Dat nog afgezien van het feit dat het natuurlijk belachelijk is dat hij het er maar steeds over heeft dat "privé-investeringen van de Oranjes tot het privédomein behoren". Ik zou wel eens willen weten hoe dat te rijmen valt met het gegeven dat die privé-investeringen gedaan worden met geld dat uit de zakken van de Nederlandse bevolking komt. Kijk voor de aardigheid eens naar wat foto's van -zoals de Argentijnse krant 23con het op 28 juli dit jaar noemde- "het paradijs waar prinses Máxima uitrust". Denk dan nog eens aan de oproepen van Beatrix over "solidariteit"...

Ook meer duidelijkheid over de manier waarop Edwin de Roy van Zuidewijn is gedwarsboomd (en belachelijk gemaakt) door Beatrix en Balkenende (en een groot deel van de Nederlandse pers) en waarbij Beatrix duidelijk haar boekje te buiten ging door de Nederlandse geheime dienst onderzoek te laten doen naar zijn geschiktheid als echtgenoot van haar nichtje (zie Een Vandaag van 10 november 2009, De Pers van 11 november 2009 en NRC/Handelsblad van 18 november 2009).

Dan zouden we bijv. ook meer te weten komen over de betrokkenheid van prins Bernhard bij de poging tot een staatsgreep in Indonesië (liever: over de mate van zijn betrokkenheid), waarover mr. drs. H.F. Veenendaal en mr. J.P.W. Kelder onlangs een zeer interessant boek gepubliceerd hebben: ZKH (uitgeverij Gopher B.V. Amsterdam, ISBN 9789051796797).

Om te eindigen wil ik nog een alinea aanhalen uit een column van Youp van 't Hek (NRC van 21 november 2009), waarvan ook de rest zeer lezenswaardig is:
[...]
Wel leuk dat die hockeybal Boekestijn dat wel gedaan heeft [uit het paleis klappen]. Want dan hoor je wat de koningin zoal vertelt. Ze had het over de hypecultuur op het Binnenhof en dat de Kamerleden te snel een spoeddebat aanvragen. Ik zou daar als democratisch gekozen parlementslid onmiddellijk een spoeddebat over aanvragen. Ik zou de minister-president vragen of hij deze mevrouw onmiddellijk tot de orde wil roepen. Omdat zij zaagt aan de wortels van de democratie. Zij moet zich helemaal niet met het parlement bemoeien. Het is de bedoeling dat het parlement zich met de regering, dus met haar, bemoeit. Ze moet stilzwijgend afwachten wat wij van haar doen en laten vinden en niet zo’n grote mond hebben. Rustig afwachten wat de Kamer doet. Dat is een democratie. En spoeddebatten horen daar bij!
[...]

Geen opmerkingen: