zaterdag 5 december 2009

De Nederlandse ON-welvaartsstaat

Op 20 november dit jaar zond de VARA de documentaire «De onrendabelen» uit van Hans Heijnen (op initiatief van Marcel van Dam) over de verzieking van de Nederlandse samenleving, de steeds groter wordende scheiding tussen de rijken en de armen en de toename van de armoede in Nederland, ofschoon deze nu veel onzichtbaarder is dan zo'n 50 jaar geleden. Zie voor een nadere toelichting de site van de VARA en bekijk de documentaire door hieronder op de afbeelding te klikken:Geen opmerkingen: