donderdag 4 september 2014

Over schijnheilige bijgelovigen en slapzwanserige lamzakken

Volgens een bericht in de Volkskrant van gisteren heeft het proto-fascistische régime van nep-liberaal Rutte en nep-socialist Samsom, met de hulp van de hypocriete gristenen van SGP en ChristenUnie en de nep-sociaalliberalen van D66 (de partij die zich sedert haar oprichting in 1966 al keer op keer gered heeft van de definitieve ondergang dankzij de nodige leugenachtige zwetsverhalen) besloten om de ouderen nog verder te gaan uitpersen (meer inkomstenbelasting en meer zorgpremie), waarmee dan zo'n 195 miljoen extra in de schatkist (zeg maar uiteindelijk in de zakken van de stropdassen en andere nuttelozen) terecht zou komen.

Van de engerds van VVD, PvdA en D66 hadden we niet anders kunnen verwachten, want die partijen hebben helemaal geen oog voor de behoeften en belangen van de gewone Nederlandse bevolking. Tenslotte maken hun parlementariërs en "regeerders" zich alleen druk om de rest van hun loopbaan, in de hoop dat ze na hun "matig" betaalde overheidsbaantjes een dik betaalde "functie" in het bedrijfsleven krijgen aangeboden (zoals bijv. Gerrit Zalm Zwam, Wim Kok Kots of Wouter Bos Bush).


Van de zwartekousenpartijen had ik dit echter niet verwacht met al hun huichelachtige gezeur over de wil van de god uit hun sprookjesboek, de bijbel. Het is nu in ieder geval duidelijk dat ook zij een andere agenda hebben. Hoe is het anders mogelijk dat zij zelfs het gebod van hun eigen opperhoofd zomaar hebben kunnen vergeten: "Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft." (Exodus 20:12) Of zouden ze zo verblind zijn, dat ze niet beseffen dat die uitgebuite ouderen hun eigen ouders zijn?
Het moge duidelijk zijn dat de "christelijke' politici geen enkele waarde hechten aan hun grondbeginselen, want hoe zou het anders in kotsnaam mogelijk zijn dat ze de aanwijzingen van hun "heere" Jezus Christus zo aan hun laars lappen... Ze gebruiken hun bijbelcitaten alleen om de bijgelovige kiezers over te halen op hun partij te stemmen!

Maar waar we van politici nog kunnen verwachten dat ze vooral bezig zijn met hun eigen belangen, verbaast het me steeds meer dat de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking niets meer is dan een kudde slapzwanzerige lamzakken, die het kennelijk te druk hebben met FeesBoek, computerspelletjes, foebbal en andere onzin op de TV. Zelfs bij verkiezingen -die zouden moeten zorgen voor "democratie" in ons knikkerland (waar het niet om het spel gaat, maar om de knikkers)- laten ze zich misleiden door de zogenaamde verkiezingsdebatten op de TV, waar enkele politici een paar zinnen (losse flodders) mogen zeggen; of door "kieswijzers", waar een paar simpele vragen aangeven op welke partij ze zouden moeten stemmen. Ze zijn te lui (of te dom? ik durf het nog steeds bijna niet te denken) om zich te herinneren hoe ze in de voorafgaande periode belazerd zijn door dezelfde partijen waarop ze nu stemmen - omdat ze dat altijd gedaan hebben, of omdat een of anders pief in een "debat" zo grappig uit de hoek kwam (of omdat de dominee of de paus van Rome dat aanraadt).

Niemand schijnt te beseffen dat de ouderen die nu getroffen worden door de komende uitbuitingsmaatregelen van de Roverheid, dezelfde zijn die tijdens hun werkzame leven in de periode 1957-2007 AOW-premie betaald hebben, niet alleen voor degenen die zelf ook premie betaald hadden, maar ook voor degenen die vóór 1957 geen AOW-premie betaald hadden, omdat de AOW toen nog niet bestond. Deze ouderen zijn ook degenen die ervoor gezorgd hebben dat na de Tweede Wereldoorlog in Nederland een uitstekend systeem van Sociale Zekerheid werd opgebouwd, dat vanaf de jaren 1980 steeds sneller werd afgebroken, met enthousiaste medewerking van o.a. de PvdA (Wim Kok, Wouter Bos) en het CDA (Ruud Lubbers en Balkenende).

Moet er nu écht eerst een doeltreffende aanslag gepleegd worden op de Nederlandse (publieke en commerciële) TV-zenders om het klootjesvolk eraan te herinneren dat ze hersenen hebben om mee te denken?
Of denken ze er op een gegeven moment (in ieder geval rijkelijk laat) toch aan dat het wel eens tijd wordt om massaal de straat op te komen om te eisen dat dit asociale régime (en het hele neoliberalisme) definitief oprot, en dat Nederland uit de asociale (neoliberale) EU stapt?

Misschien beseffen ze dan, wanneer ze eindelijk hun denkvermogen teruggevonden hebben, ook dat het régime van Rutte & Samsom (en de EU) in opdracht van het Verengdestaatse régime van Obama (en met het Verengdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO) én met de steun van de gelijkgeschakelde pers, hard bezig zijn om -in Europa!- een nieuwe nieuwe Wereldoorlog op te starten - uiteraard alleen in het belang van het grootkapitaal, en beslist niet in het belang van de Nederlandse (en Europese) bevolking.

WORDT ALLEMAAL EINDELIJK EENS WAKKER, KOTSVERDOMZE!!!

Geen opmerkingen: