woensdag 10 september 2014

Kromstaat Nederland

Nadat de Nederlandse ROVERheid de gemeenten heeft opgezadeld met een hoop gedecentraliseerde taken (en daarvoor onvoldoende financiële compensatie wil verschaffen), heeft nu de gemeente Enschede (misschien een proefballonnetje om dit later in heel Nederland in te laten voeren) bepaald dat mensen die vanaf volgend jaar een bijstandsuitkering willen aanvragen, eerst maar hun opgebouwde pensioenrechten moeten laten uitbetalen. (de Volkskrant van vandaag) Over gelegaliseerde diefstal gesproken

Nadat de pensioenen door allerhande vage verplichtingen over rentepercentages toch al jarenlang niet of nauwelijks verhoogd zijn, en nadat het régime van plan is de ouderenkorting te verlagen (zie de Volkskrant van gisteren, ook al kopt de krant dat "bijna alle Nederlanders [...] er iets op vooruit" gaan), wordt voortaan het pensioen als het ware al ingepikt door de gemeente, want anders zouden ze de dure auto's van burgemeester en wethouders moeten afschaffen, of dure "studie"-reizen naar buitenlanden, of...

Op deze manier wordt bovendien ook al de financiering van de pensioenen voor gepensioneerden benadeeld, want statistisch gezien zouden de pensioenen van een aantal deelnemers aan pensioenregelingen nooit uitbetaald hoeven te worden, omdat sommige mensen simpelweg overlijden voordat zij recht krijgen op een pensioen - terwijl zij door deze maatregel misschien al vanaf een leeftijd van 45 jaar hun pensioenrechten gaan verzilveren.
Je zou kunnen denken dat de Roverheid daar niet bij stilgestaan heeft (die mafia is daar dom genoeg voor); waarschijnlijk hebben ze dat echter al ingecalculeerd, maar vinden ze dat niet erg, omdat mensen die een bijstandsuitkering nodig hebben voor hen toch geen enkele waarde hebben. Hoe eerder die verhongeren of anderszins sterven, des te beter voor deze Mein Kampf-vertolkers (zie hoofdstuk 11 in deel I). 

Intussen krijgt Frans Timmermans (van de zogenaamd socialistische -maar in werkelijkheid neoliberale- partij PvdA) een leuk baantje bij de EU, waar hij zich gaat bezighouden met "regulering" (de Volkskrant van vandaag), d.w.z. het bedenken van nog meer overbodige en onmenselijke Brusselse regeltjes.

Volgens De Telegraaf van vandaag gaat hij daarvoor maandelijks "ruim 23.000 euro per maand verdienen". En dan krijgt hij ook nog eens een maandelijkse representatietoeslag van € 911,38. Er zijn mensen die van minder moeten proberen in leven te blijven!
Dan hebben we het nog niet over een gulle verhuiskostenvergoeding van en naar Brussel, een "installatievergoeding" ter hoogte van twee maandsalarissen, een jaarlijkse onkostenvergoeding van bijna € 8.000 en nog diverse andere extraatjes (zoals een tegemoetkoming voor ziektekosten) en een dienstauto.

Één ding weet ik in ieder geval heel zeker. Van "verdienen" is hier beslist geen sprake. Timmerfrans verdient misschien levenslang voor zijn medeplichtigheid aan het wanbeleid van de Rutte-Samsom-bende, maar een dergelijk "salaris" is regelrechte diefstal uit de zakken van de Europese bevolking!

Zie hieronder twee woedendmakende video's over de geldverspilling van de EU (en over de manier waarop de Europarlementariërs waken over onze "democratie"):
Geen opmerkingen: