vrijdag 23 september 2005

Nog één nachtje slapen!

In het kader van aan anderen beschikbaar gestelde bandbreedte, ben ik hierbij zo vrij een belangrijk bericht over te nemen van de website van het platform Keer het tij:Op zaterdag 24 september om 13 uur wordt het Binnenhof in Den Haag massaal omsingeld. Demonstranten zullen op de zaterdag na Prinsjesdag, hand in hand het kabinet de rug toekeren. Bij de omsingeling die meer dan een kilometer lang zal zijn worden duizenden mensen verwacht. In het land heerst de stemming dat het genoeg is geweest met het harde beleid van dit kabinet, dat volgens onderzoek nog maar door 19% van de bevolking wordt gesteund.
De omsingeling wordt georganiseerd door het platform Keer het Tij waarin 500 maatschappelijke organisaties hun verzet tegen het kabinet bundelen. Samen hebben ze bijna een half miljoen leden. Aan de acties van het platform de afgelopen drie jaar namen tienduizenden mensen deel.

Balkenende maakt meer kapot dan je lief is.
Twee jaar Balkenende II heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is. Enorme bezuinigingen hebben de sociale voorzieningen uitgehold. De aanvallen op de georganiseerde solidariteit hebben de klok vele jaren teruggezet. Onder dit kabinet is de kloof tussen rijk en arm, oud en jong, autochtoon en allochtoon toegenomen. Dit kabinet van 'waarden en normen' heeft weinig respect getoond met het op straat zetten van duizenden vluchtelingen, het doorgaan met kernenergie en het ongemoeid laten van al maar stijgende topsalarissen terwijl de uitkeringen verder onder druk komen te staan. Daarom heeft vier op de vijf Nederlanders geen vertrouwen in dit kabinet. Daarom hebben duizenden mensen deel genomen aan protesten tegen het kabinetsbeleid, onder andere op 2 oktober vorig jaar.

Geen opmerkingen: