woensdag 28 september 2005

Betrouwbare overheid? Mooi niet!

Toen de club van Balk aantrad, beloofde hij (onze Balkende Ellende) plechtig dat niemand er tijdens zijn 'regeer'-periode erop achteruit zou gaan. Intussen is iedereen erop achteruit gegaan. Volgend jaar ontkomen zelfs Bea & haar entourage niet aan het lot, waaronder wij al enkele jaren gebukt gaan...

De drie coalitiepartijen zouden op korte termijn ophouden met het produceren van kernenergie. Een maand of zo geleden ging de derde om en nu is de club unaniem vóór kernenergie.

Indertijd vond het Nederlandse regime dat het rijk "gevrijwaard moest blijven van exploitatieverliezen", van het nutteloze megalomane miljardenproject van de Betuwelijn, waarvan de aanleg inmiddels al meer dan 4,5 miljard € heeft gekost. Vandaag ging een meerderheid van de Tweede Kamer (óók de PvdA) ermee accoord dat het rijk (de belastingbetaler dus) de eerste drie jaar de exploitatietekorten zal dragen. Dat zou gaan om een totaal van € 35.000.000.

Wie nog twijfelde, kan nu toch ook wel begrijpen dat van de voor volgend jaar beloofde lastenverlichting niks terecht gaat komen!

Geen opmerkingen: