vrijdag 9 september 2005

Nieuw rookgordijn van het paranoia-promotieteam

Minuster Donner (die van de schijnheilige verontwaardiging over de ophef in de media over het gerotzooi van het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut, waardoor een onschuldige drie jaar -in eerdere berichten was sprake van vier jaar, maar ook drie jaar is in deze situatie onmenselijk lang- vast heeft gezeten) doet zijn best om de aandacht af te leiden van zijn eigen verantwoordelijkheid voor dit schandaal en tegelijk wil hij de Nederlandse bevolking weer een tikje banger maken, ongetwijfeld in de hoop dat we minder moeite zullen hebben met verdere aantastingen van onze grondrechten.

Donner heeft namelijk (lees deze alinea aandachtig, want hij staat vol tegenstrijdigheden!) op grond van informatie van inlichtingendiensten (welke? CIA bijv.?) en politie besloten tot 'verscherpt toezicht op trein- en metrostations'. Er is echter, volgens Justitie, 'geen concrete dreiging', maar wel 'aanleiding om maatregelen te nemen', omdat er sprake is van 'een lichte dreiging'. (NOS Teletekst vandaag).

Zou het minusterie misschien duidelijk willen zijn? Is er nu wel of niet sprake van dreiging? En: waarom is een 'lichte dreiging' dan toch weer 'geen concrete dreiging'? En: als er 'geen concrete dreiging' is, wat voor zin heeft het dan om 'maatregelen te nemen'? En tenslotte: wat voor maatregelen kún je nemen tegen een niet-concrete (dus abstracte) dreiging? Wil Donner misschien alle Nederlanders verplichten om dagelijks een uur te bidden tot zijn god?

Geen opmerkingen: