zondag 25 september 2005

Geheime bedoeling van de zorg- en huurtoeslag?

Op verzoek van NRC/Handelsblad hebben vier bejaarden geprobeerd de aanvraagformulieren voor de zorg- en huurtoeslag in te vullen. Daarbij bleek wel dat het geen gemakkelijk karweitje was om dat goed te doen.

Ook de ANBO, de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen vreest blijkens het betreffende artikel, dat veel ouderen het formulier te ingewikkeld vinden, waardoor ze het maar niet terug sturen.
Zelfs de 500 medewerkers van het speciale 'toeslagenkantoor' van de belastingdienst in Utrecht weten niet altijd de antwoorden op de vragen van hulpzoekenden.

De slot-alinea van het artikel geeft de dramatische consequenties van deze nieuwe (ont)regelingen maar al te goed weer:
In het verzorgingstehuis Humanitas maken de mensen zich geen zorgen over het nieuwe zorgstelsel. Ze zijn niet op de hoogte van alle veranderingen die in 2006 op ze afkomen. Ze weten simpelweg niet waar ze zich zorgen over zouden moeten maken. [...] "Je kan wel klagen", zegt mevrouw Van der Wolf, "Maar dat heeft toch geen zin."
Lees het hele artikel op de site van NRC/Handelsblad.

Zou het misschien de bedoeling zijn van het Balkenkabinetje (dat zich immers al jarenlang niets aantrekt van de noden van de Nederlandse bevolking) dat de mensen de formulieren verkeerd ingevuld terugsturen of maar helemaal niet terugsturen, waardoor ze simpelweg geen toeslag krijgen? Leuk voor de schraperige handjes van minus-ter Zwam.

Geen opmerkingen: