donderdag 15 september 2005

Nederlandse overheid onbetrouwbaar

Een Angelees, voorzitter van het 'Front voor de Bevrijding van de Enclave Cabinda' was met een speciaal visum van Buitenlandse Zaken naar Nederland gekomen om in het Vredespaleis in Den Haag aanwezig te zijn bij besprekingen over het vredesproces, waarna hij door de Nederlandse politie werd opgepakt om te worden uitgeleverd aan de VS, waar hem vervolging te wachten staat omdat hij in 1990 in Cabinda een Verenigdestater gegijzeld zou hebben.

Betrokkene, Antonio Bento Bembe, heeft zijn uitzetting aangevochten en gelukkig hebben we in Nederland nog rechters die weten wat 'recht' inhoudt, zoals rechter Strijards (die de gang van zaken 'opmerkelijk' vindt) en rechter Van Rossum, die een aantal vragen formuleerde voor minister Bot (de naam zegt al genoeg, dunkt mij). Ook Harry van Bommel (SP) heeft vragen gesteld aan de minister van buitenlandse zaken (Bot) en justitie (Dommer). (NRC/Handelsblad van 14 september)

Het zou me overigens wel leuk lijken wanneer Bush bij een bezoek aan Nederland met dezelfde voortvarendheid zou worden opgepakt om te worden uitgeleverd aan Cuba voor alle ellende die hij en zijn voorgangers al meer dan 40 jaar hebben veroorzaakt voor de bewoners van het eiland, waar de Verenigdestaters vóór de revolutie van Fidel Castro zo goedkoop naar de hoertjes konden...

Geen opmerkingen: