zaterdag 3 september 2005

Zeldzame vlaag van verstandsverheldering bij Dom66

Pechtold, de minister van Bestuurlijke Vernieling (D66), heeft een opleving gehad in zijn intellectuele vermogens. Althans, dat kunnen we afleiden uit een artikel in Trouw van vandaag.

Hij constateert in een interview met deze krant dat Nederlanders zich veel te bang laten maken voor het risico van terreuraanslagen en hij vindt het ook onterecht dat islam en terreur steeds met elkaar in verband worden gebracht. Hierdoor lopen onze grondrechten steeds meer gevaar. "Die grondrechten hebben we door de eeuwen heen per centimeter bevochten, maar nu geven we ze per meter weg."

Hij heeft helemaal gelijk, maar het is alleen zo diep droevig dat deze man, die kennelijk best in staat is goed na te denken, toch maar al te graag medeverantwoordelijk wil (of heeft willen?) zijn voor het wanbeleid van het kabinet van Balk & Zalm, terwijl juist dat leidt tot de steeds dieper wordende barsten in de Nederlandse samenleving.

Enerzijds door de deelname aan de onrechtmatige olie-oorlog in Irak, maar nog veel meer door de systematische bezuinigingen, die vooral juist die groepen treffen die het recht zouden moeten hebben op ondersteuning: ouderen, zieken, jongeren; en -niet te vergeten- allochtonen (mag dat woord nog tegenwoordig?) die juist alles te winnen hebben bij goed onderwijs.

Het begint er steeds meer op te lijken dat het Nederlandse regime de sociale cultuur van Nederland wil vervangen door een cultuur van angst en repressie: in plaats van mensen goed onderwijs te bieden, waardoor het begrip tussen mensen met een verschillende achtergrond wordt verbeterd; in plaats van mensen te verzekeren van tenminste een redelijke bron van inkomsten, zodat de minst begunstigde groepen in elk geval geen wrok koesteren jegens (en wraak zouden willen nemen op) de maatschappij die hen marginaliseert; in plaats daarvan wordt een identificatieplicht ingevoerd en worden bijv. meisjes beboet omdat ze zich niet kunnen legitimeren als hun fietsverlichting niet werkt...

Al sinds het bewind van Ruud Lubbers begon het een kwalijke kant op te gaan in Nederland, maar er bleef in ieder geval nog steeds hoop dat de verslechteringen zouden kunnen worden teruggedraaid (na de komende verkiezingen, als er een betere regering zou komen... ja, we hebben wat afgedroomd in die jaren!). De laatste jaren echter, sinds het aantreden van het eerste Balkenkabinetje, wordt Nederland vooral geregeerd door angst, chantage, bedrog en verdachtmakingen. Ik zal maar niet zeggen aan welke periode in de Europese geschiedenis dit mij doet denken, want anders krijg ik straks Condo Rijst nog over me heen.

Wat ik wél nog wil zeggen is dat Pechtold, wanneer hij de bedreigingen in onze samenleving ziet, in ieder geval in een positie is om zich terug te trekken uit dit wanbestuur. En misschien kan hij dan ook eens proberen om D66 tot een principiële partij om te vormen in plaats van de zwalkclub, die het al jaren is. Na de regeringsdeelname van D'66 aan Den Uyl kan ik me D'66/D66 alleen herinneren als een schoolvoorbeeld van opportunistisch gezwalk (en kiezersbedrog, zoals toen nog niet zo lang geleden hard geschreeuwd werd dat D66 nooit in een kabinet met CDA en VVD zitting zou nemen.)

Geen opmerkingen: