dinsdag 20 september 2005

Balkende Ellende blijft eng dromen!

In het NRC/Handelsblad wordt vandaag gemeld dat Balkende Ellende nog lang zijn Balken niet wil beëindigen. Hij droomt er zelfs van om na de verkiezingen van 2007 de huidige coalitie (met de nep-liberalen van de VVD en de nep-democraten van Dom66 - en natuurlijk met de nep-christocraten van het CDA) wil voortzetten om in een volgende periode de hervormingsagenda van het kabinet volledig ten uitvoer te brengen (min of meer zijn eigen woorden).

Hij wil kortom zo'n 90% (ruw geschat) van de Nederlandse bevolking ondergeschikt maken aan het winstbejag van de geprivatiseerde nutsbedrijven en het van regels bevrijde bedrijfsleven - en natuurlijk rekent hij er dan ook nog op dat hij met steun van de nep-socialisten van de PvdA (althans de vleugel van Woutertje B) de Europese strontwet er alsnog kan doordrukken, zodat er helemaal geen kans meer is voor welke EU-lidstaat dan ook om nog ooit een menswaardige samenleving te herstellen.

Als het aan Balk ligt (en laten we die mislukte vis van een Zalm ook niet vergeten) bevinden we ons binnenkort weer in de middeleeuwen - zij het met een geavanceerde technologie, maar die dient uiteindelijk ook slechts de belangen van de neoliberale internationale. Denk in dit verband alleen maar aan de voor e-mails en telefonie geplande bewaarplicht, identificatieplicht en paspoorten met biometrische gegevens. En dan is het mij vooralsnog onduidelijk wat de interactiviteit van digitale TV impliceert, maar het zou me niet eens verbazen wanneer daarmee de situatie van George Orwells roman 1984 wel erg dichtbij komt. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het technisch mogelijk moet zijn om ons via onze eigen (digitale) apparatuur te bespioneren.

Gelukkig is het nog niet zover en onze nationale balkenbreier kan dromen wat hij wil, maar hij moet eerst nog maar eens afwachten wat het resultaat is van de verkiezingen van 2007. Sterker nog: hij moet nog afwachten of het door hem geleide (nou ja... geleide...) regime de demonstratie van komende zaterdag in Den Haag overleeft. Het is te hopen dat we zaterdag met genoeg mensen het Binnenhof kunnen omsingelen, zodat het regime het in ieder geval behoorlijk benauwd krijgt - stikken hoeven ze van mij niet: ik heb liever dat ze de rest van hun leven met angst aan deze omsingeling terugdenken en er tegelijk bij beseffen dat ze die aan hun eigen wanbeleid te danken hadden.

Geen opmerkingen: