zaterdag 24 september 2005

Stop de Zorgverziekingswet! (en de Balkenbende!)

In het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte, volgt hier een mededeling van de actie NOODREM:
Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de bevolking is tegen en toch dendert de kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel gewoon door. We roepen het kabinet op alsnog af te zien van invoering van dit nieuwe zorgstelsel.

Waarom?

  • Iedereen, arm of rijk, gaat dezelfde hoge premie betalen. Veel mensen moeten een zorgtoeslag aanvragen, wat enorme bureaucratie met zich meebrengt. De No-claimregeling maakt dat zieke mensen gaan betalen voor de teruggave aan gezonde mensen. Veel noodzakelijke zorg zit in de aanvullende verzekering, waarvoor mensen geweigerd kunnen worden.

  • Zorgverzekeraars gaan op de stoel van de arts zitten. Zo komt het voor dat mensen niet de behandeling vergoed krijgen die de arts nodig vindt. Wil je naar het ziekenhuis om de hoek, dan moet je misschien bijbetalen omdat je verzekeraar er geen contract mee heeft.

  • Het is een veel te ingewikkeld, bureaucratisch en niet sociaal stelsel.

  • Je kunt de actie NOODREM steunen door hier te klikken. Doen!

    Geen opmerkingen: